Có sẵn trong các tùy chọn dòng điện không đổi và điện áp không đổi, Bộ chuyển đổi LED của MEGAMAN® được thiết kế để tối ưu hóa hiệu suất của LED phản quang.

Bộ chuyển nguồn dùng cho bóng LED

LD0424x1v-C700

Model No: 244ZSONX
Công suất đèn (W): 24
Công suất tối đa (W): 28
Nguồn vào chính (V): 220-240
Dãy điện áp đầu vào (V): 180-260
Dòng điện ra (mA): 700
Độ dài (mm): 123
Tuổi thọ (giờ): 50000
Chiều rộng (mm): 79
Chiều cao (mm): 35

Chi tiết

LD0310x1v-C500

Model No: 246ILWIW
Công suất đèn (W): 10
Công suất tối đa (W): 16
Nguồn vào chính (V): 120-240
Dãy điện áp đầu vào (V): 120-240
Dòng điện ra (mA): 500
Độ dài (mm): 147
Tuổi thọ (giờ): 50000
Chiều rộng (mm): 50
Chiều cao (mm): 32

Chi tiết

LD0217x1v-C500

Model No: 250EONIZ
Công suất đèn (W): 17
Công suất tối đa (W): 16
Nguồn vào chính (V): 220-240
Dãy điện áp đầu vào (V): 180-260
Dòng điện ra (mA): 500
Độ dài (mm): 116
Tuổi thọ (giờ): 50000
Chiều rộng (mm): 55
Chiều cao (mm): 25

Chi tiết

LD0115x1v-C380

Model No: 248YZTBD
Công suất đèn (W): 15
Công suất tối đa (W): 20
Nguồn vào chính (V): 120-240
Dãy điện áp đầu vào (V): 100-240
Dòng điện ra (mA): 380
Độ dài (mm): 147
Tuổi thọ (giờ): 50000
Chiều rộng (mm): 50
Chiều cao (mm): 32

Chi tiết

LD0110x1v-C460

Model No: 252LABED
Công suất đèn (W): 10
Công suất tối đa (W): 13
Nguồn vào chính (V): 120-240
Dãy điện áp đầu vào (V): 120-240
Dòng điện ra (mA): 460
Độ dài (mm): 147
Tuổi thọ (giờ): 50000
Chiều rộng (mm): 50
Chiều cao (mm): 32

Chi tiết

LD0509x1d-C350

Model No: 5709FVXZC
Nguồn vào chính (V): 230
Dãy điện áp đầu vào (V): 220-240
Dòng điện ra (mA): 350
Độ dài (mm): 62
Tuổi thọ (giờ): 50000
Chiều rộng (mm): 46
Chiều cao (mm): 20

Chi tiết

LD0512x1d-C500

Model No: 256ZUFRO
Nguồn vào chính (V): 230
Dãy điện áp đầu vào (V): 220-240
Dòng điện ra (mA): 500
Độ dài (mm): 62
Tuổi thọ (giờ): 50000
Chiều rộng (mm): 46
Chiều cao (mm): 20

Chi tiết

LD0436x1-C1050

Model No: 258IIIVA
Nguồn vào chính (V): 230
Dãy điện áp đầu vào (V): 180-260
Dòng điện ra (mA): 1050
Độ dài (mm): 123
Tuổi thọ (giờ): 50000
Chiều rộng (mm): 79
Chiều cao (mm): 35

Chi tiết

LD0424x1-C700

Model No: 260VYFDR
Công suất đèn (W): 24
Công suất tối đa (W): 31
Nguồn vào chính (V): 220-240
Dãy điện áp đầu vào (V): 180-260
Dòng điện ra (mA): 700
Độ dài (mm): 123
Tuổi thọ (giờ): 50000
Chiều rộng (mm): 79
Chiều cao (mm): 35

Chi tiết

LD0425x1-C700

Model No: 270MWJTJ
Công suất tối đa (W): 31
Nguồn vào chính (V): 230
Dãy điện áp đầu vào (V): 180-260
Dòng điện ra (mA): 700
Độ dài (mm): 123
Tuổi thọ (giờ): 50000
Chiều rộng (mm): 79
Chiều cao (mm): 35

Chi tiết

LD0216-K12

Model No: 268GGTZK
Công suất đèn (W): 16
Công suất tối đa (W): 19
Nguồn vào chính (V): 220-240
Dãy điện áp đầu vào (V): 180-260
Dòng điện ra (mA): 1380
Độ dài (mm): 147
Tuổi thọ (giờ): 50000
Chiều rộng (mm): 50
Chiều cao (mm): 32

Chi tiết

LD0212x1-C350

Model No: 266WXIKL
Công suất tối đa (W): 16
Nguồn vào chính (V): 230
Dãy điện áp đầu vào (V): 180-260
Dòng điện ra (mA): 350
Độ dài (mm): 116
Tuổi thọ (giờ): 50000
Chiều rộng (mm): 55
Chiều cao (mm): 25

Chi tiết

LD0217x1-C500

Model No: 264PPUYP
Công suất đèn (W): 17
Công suất tối đa (W): 23
Nguồn vào chính (V): 220-240
Dãy điện áp đầu vào (V): 180-260
Dòng điện ra (mA): 500
Độ dài (mm): 116
Tuổi thọ (giờ): 50000
Chiều rộng (mm): 55
Chiều cao (mm): 25

Chi tiết

LD0219x1-C500

Model No: 262ELXFZ
Công suất tối đa (W): 22
Nguồn vào chính (V): 230
Dãy điện áp đầu vào (V): 180-260
Dòng điện ra (mA): 500
Độ dài (mm): 116
Tuổi thọ (giờ): 50000
Chiều rộng (mm): 55
Chiều cao (mm): 25

Chi tiết

LD0208x1d-C350

Model No: 5711NYRJH
Công suất đèn (W): 8
Công suất tối đa (W): 11
Nguồn vào chính (V): 220-240
Dãy điện áp đầu vào (V): 120-260
Dòng điện ra (mA): 350
Độ dài (mm): 100
Tuổi thọ (giờ): 50000
Chiều rộng (mm): 45
Chiều cao (mm): 25

Chi tiết

LD0214x1d-C350

Model No: 272JDPQY
Công suất đèn (W): 14
Công suất tối đa (W): 18
Nguồn vào chính (V): 220-240
Dãy điện áp đầu vào (V): 180-260
Dòng điện ra (mA): 350
Độ dài (mm): 116
Tuổi thọ (giờ): 50000
Chiều rộng (mm): 55
Chiều cao (mm): 25

Chi tiết

LD0106-K12

Model No: 274DOGWF
Công suất đèn (W): 6
Công suất tối đa (W): 8
Nguồn vào chính (V): 220-240
Dãy điện áp đầu vào (V): 180-260
Dòng điện ra (mA): 500
Độ dài (mm): 100
Tuổi thọ (giờ): 50000
Chiều rộng (mm): 45
Chiều cao (mm): 25

Chi tiết