Có sẵn trong các tùy chọn dòng điện không đổi và điện áp không đổi, Bộ chuyển đổi LED của MEGAMAN® được thiết kế để tối ưu hóa hiệu suất của LED phản quang.

Bộ chuyển nguồn dùng cho bóng LED

LD0106-K12

Dãy điện áp đầu vào (V) 180-260
Nguồn vào chính (V) 220-240
Công suất đèn (W) 24
Chiều cao (mm) 35
Chiều rộng (mm) 79
Độ dài (mm) 123
Đánh giá tuổi thọ (giờ) 50000
Điện thế ra (V) DC 36V

Read more

LD0214x1d-C350

Dãy điện áp đầu vào (V) 180-260
Nguồn vào chính (V) 220-240
Công suất đèn (W) 24
Chiều cao (mm) 35
Chiều rộng (mm) 79
Độ dài (mm) 123
Đánh giá tuổi thọ (giờ) 50000
Điện thế ra (V) DC 36V

Read more

LD0219x1-C500

Dãy điện áp đầu vào (V) 180-260
Nguồn vào chính (V) 220-240
Công suất đèn (W) 24
Chiều cao (mm) 35
Chiều rộng (mm) 79
Độ dài (mm) 123
Đánh giá tuổi thọ (giờ) 50000
Điện thế ra (V) DC 36V

Read more

LD0217x1-C500

Dãy điện áp đầu vào (V) 100-240
Nguồn vào chính (V) 120-240
Công suất đèn (W) 24
Chiều cao (mm) 35
Chiều rộng (mm) 79
Độ dài (mm) 123
Đánh giá tuổi thọ (giờ) 50000
Điện thế ra (V) DC 36V

Read more

LD0212x1-C350

Dãy điện áp đầu vào (V) 100-240
Nguồn vào chính (V) 120-240
Công suất đèn (W) 24
Chiều cao (mm) 35
Chiều rộng (mm) 79
Độ dài (mm) 123
Đánh giá tuổi thọ (giờ) 50000
Điện thế ra (V) DC 36V

Read more

LD0216-K12

Độ dài (mm) 123, 62
Dãy điện áp đầu vào (V) 180-260
Nguồn vào chính (V) 220-240
Công suất đèn (W) 24
Chiều cao (mm) 35
Chiều rộng (mm) 79
Dòng điện ra (mA) 500
Đánh giá tuổi thọ (giờ) 50000
Điện thế ra (V) AC 12V, DC 36V

Read more

LD0425x1-C700

Độ dài (mm) 123, 62
Dãy điện áp đầu vào (V) 220-240
Nguồn vào chính (V) 220-240
Công suất đèn (W) 24
Chiều cao (mm) 35
Chiều rộng (mm) 79
Dòng điện ra (mA) 500
Đánh giá tuổi thọ (giờ) 50000
Điện thế ra (V) DC 36V

Read more

LD0424x1-C700

Dãy điện áp đầu vào (V) 180-260
Nguồn vào chính (V) 220-240
Công suất đèn (W) 24
Chiều cao (mm) 35
Chiều rộng (mm) 79
Độ dài (mm) 123
Đánh giá tuổi thọ (giờ) 50000
Điện thế ra (V) DC 36V

Read more

LD0436x1-C1050

Độ dài (mm) 123, 62
Dãy điện áp đầu vào (V) 220-240
Nguồn vào chính (V) 220-240
Công suất đèn (W) 24
Chiều cao (mm) 35
Chiều rộng (mm) 79
Dòng điện ra (mA) 500
Đánh giá tuổi thọ (giờ) 50000
Điện thế ra (V) DC 36V

Read more

LD0512x1d-C500

Độ dài (mm) 123, 62
Dãy điện áp đầu vào (V) 220-240
Nguồn vào chính (V) 220-240
Công suất đèn (W) 24
Chiều cao (mm) 35
Chiều rộng (mm) 79
Dòng điện ra (mA) 500
Đánh giá tuổi thọ (giờ) 50000
Điện thế ra (V) DC 36V

Read more

LD0110x1v-C460

Dãy điện áp đầu vào (V) 100-240
Nguồn vào chính (V) 120-240
Công suất đèn (W) 24
Chiều cao (mm) 35
Chiều rộng (mm) 79
Độ dài (mm) 123
Đánh giá tuổi thọ (giờ) 50000
Điện thế ra (V) DC 36V

Read more

LD0115x1v-C380

Dãy điện áp đầu vào (V) 180-260
Nguồn vào chính (V) 220-240
Công suất đèn (W) 24
Chiều cao (mm) 35
Chiều rộng (mm) 79
Độ dài (mm) 123
Đánh giá tuổi thọ (giờ) 50000
Điện thế ra (V) DC 36V

Read more

LD0115x1v-C380

Dãy điện áp đầu vào (V) 180-260
Nguồn vào chính (V) 220-240
Công suất đèn (W) 24
Chiều cao (mm) 35
Chiều rộng (mm) 79
Độ dài (mm) 123
Đánh giá tuổi thọ (giờ) 50000
Điện thế ra (V) DC 36V

Read more

LD0310x1v-C500

Dãy điện áp đầu vào (V) 100-240
Nguồn vào chính (V) 120-240, 220-240
Công suất đèn (W) 24
Chiều cao (mm) 32, 35
Chiều rộng (mm) 79
Độ dài (mm) 123
Dòng điện ra (mA) 500
Đánh giá tuổi thọ (giờ) 50000
Điện thế ra (V) DC 17-23

Read more

LD0424x1v-C700

Dãy điện áp đầu vào (V) 180-260
Nguồn vào chính (V) 220-240
Công suất đèn (W) 24
Chiều cao (mm) 35
Chiều rộng (mm) 79
Độ dài (mm) 123
Đánh giá tuổi thọ (giờ) 50000
Điện thế ra (V) DC 36V

Read more