Có sẵn trong các tùy chọn dòng điện không đổi và điện áp không đổi, Bộ chuyển đổi LED của MEGAMAN® được thiết kế để tối ưu hóa hiệu suất của LED phản quang.

Bộ chuyển nguồn dùng cho bóng LED

LD0106-K12

Công suất đèn (W) 24
Độ dài (mm) 123
Tuổi thọ (giờ) 50000
Chiều rộng (mm) 79
Chiều cao (mm) 35
Dãy điện áp đầu vào (V) 180-260
Nguồn vào chính (V) 220-240
Điện thế ra (V) DC 36V

Đọc tiếp

LD0214x1d-C350

Công suất đèn (W) 24
Độ dài (mm) 123
Tuổi thọ (giờ) 50000
Chiều rộng (mm) 79
Chiều cao (mm) 35
Dãy điện áp đầu vào (V) 180-260
Nguồn vào chính (V) 220-240
Điện thế ra (V) DC 36V

Đọc tiếp

LD0219x1-C500

Công suất đèn (W) 24
Độ dài (mm) 123
Tuổi thọ (giờ) 50000
Chiều rộng (mm) 79
Chiều cao (mm) 35
Dãy điện áp đầu vào (V) 180-260
Nguồn vào chính (V) 220-240
Điện thế ra (V) DC 36V

Đọc tiếp

LD0217x1-C500

Công suất đèn (W) 24
Độ dài (mm) 123
Tuổi thọ (giờ) 50000
Chiều rộng (mm) 79
Chiều cao (mm) 35
Dãy điện áp đầu vào (V) 100-240
Nguồn vào chính (V) 120-240
Điện thế ra (V) DC 36V

Đọc tiếp

LD0212x1-C350

Công suất đèn (W) 24
Độ dài (mm) 123
Tuổi thọ (giờ) 50000
Chiều rộng (mm) 79
Chiều cao (mm) 35
Dãy điện áp đầu vào (V) 100-240
Nguồn vào chính (V) 120-240
Điện thế ra (V) DC 36V

Đọc tiếp

LD0216-K12

Công suất đèn (W) 24
Độ dài (mm) 123, 62
Tuổi thọ (giờ) 50000
Chiều rộng (mm) 79
Chiều cao (mm) 35
Dãy điện áp đầu vào (V) 180-260
Nguồn vào chính (V) 220-240
Dòng điện ra (mA) 500
Điện thế ra (V) AC 12V, DC 36V

Đọc tiếp

LD0425x1-C700

Công suất đèn (W) 24
Độ dài (mm) 123, 62
Tuổi thọ (giờ) 50000
Chiều rộng (mm) 79
Chiều cao (mm) 35
Dãy điện áp đầu vào (V) 220-240
Nguồn vào chính (V) 220-240
Dòng điện ra (mA) 500
Điện thế ra (V) DC 36V

Đọc tiếp

LD0424x1-C700

Công suất đèn (W) 24
Độ dài (mm) 123
Tuổi thọ (giờ) 50000
Chiều rộng (mm) 79
Chiều cao (mm) 35
Dãy điện áp đầu vào (V) 180-260
Nguồn vào chính (V) 220-240
Điện thế ra (V) DC 36V

Đọc tiếp

LD0436x1-C1050

Công suất đèn (W) 24
Độ dài (mm) 123, 62
Tuổi thọ (giờ) 50000
Chiều rộng (mm) 79
Chiều cao (mm) 35
Dãy điện áp đầu vào (V) 220-240
Nguồn vào chính (V) 220-240
Dòng điện ra (mA) 500
Điện thế ra (V) DC 36V

Đọc tiếp

LD0512x1d-C500

Công suất đèn (W) 24
Độ dài (mm) 123, 62
Tuổi thọ (giờ) 50000
Chiều rộng (mm) 79
Chiều cao (mm) 35
Dãy điện áp đầu vào (V) 220-240
Nguồn vào chính (V) 220-240
Dòng điện ra (mA) 500
Điện thế ra (V) DC 36V

Đọc tiếp

LD0110x1v-C460

Công suất đèn (W) 24
Độ dài (mm) 123
Tuổi thọ (giờ) 50000
Chiều rộng (mm) 79
Chiều cao (mm) 35
Dãy điện áp đầu vào (V) 100-240
Nguồn vào chính (V) 120-240
Điện thế ra (V) DC 36V

Đọc tiếp

LD0115x1v-C380

Công suất đèn (W) 24
Độ dài (mm) 123
Tuổi thọ (giờ) 50000
Chiều rộng (mm) 79
Chiều cao (mm) 35
Dãy điện áp đầu vào (V) 180-260
Nguồn vào chính (V) 220-240
Điện thế ra (V) DC 36V

Đọc tiếp

LD0115x1v-C380

Công suất đèn (W) 24
Độ dài (mm) 123
Tuổi thọ (giờ) 50000
Chiều rộng (mm) 79
Chiều cao (mm) 35
Dãy điện áp đầu vào (V) 180-260
Nguồn vào chính (V) 220-240
Điện thế ra (V) DC 36V

Đọc tiếp

LD0310x1v-C500

Công suất đèn (W) 24
Độ dài (mm) 123
Tuổi thọ (giờ) 50000
Chiều rộng (mm) 79
Chiều cao (mm) 32, 35
Dãy điện áp đầu vào (V) 100-240
Nguồn vào chính (V) 120-240, 220-240
Dòng điện ra (mA) 500
Điện thế ra (V) DC 17-23

Đọc tiếp

LD0424x1v-C700

Công suất đèn (W) 24
Độ dài (mm) 123
Tuổi thọ (giờ) 50000
Chiều rộng (mm) 79
Chiều cao (mm) 35
Dãy điện áp đầu vào (V) 180-260
Nguồn vào chính (V) 220-240
Điện thế ra (V) DC 36V

Đọc tiếp