Filter

Filter by:

Dòng điện chính (A)
Đuôi đèn
Hệ số công suất (λ)
Điện áp (V)
Trọng lượng (g)
10 20
Công suất sản phẩm (W)
3 100

Let Us Help!

 • LH200032-OPv00

  Điện áp (V) 220-240V
  Công suất sản phẩm (W) 32, 9
  Góc chiếu (°) 35
  Đường kính (mm) 63
  Tổng lượng Quang thông (lm) 4000
  Đánh giá tuổi thọ (giờ) 25000
  Đuôi đèn E27
  Chiều cao (mm) N/A
  Độ thể hiện màu sắc (Ra) Ra80
  Details
 • LH0246

  Điện áp (V) 220-240V
  Công suất sản phẩm (W) 32, 9
  Góc chiếu (°) 35
  Đường kính (mm) 63
  Tổng lượng Quang thông (lm) 4000
  Đánh giá tuổi thọ (giờ) 25000
  Đuôi đèn E27
  Chiều cao (mm) N/A
  Độ thể hiện màu sắc (Ra) Ra80
  Details
 • LH0133

  Điện áp (V) 220-240V
  Công suất sản phẩm (W) 33
  Góc chiếu (°) 35
  Đường kính (mm) 63
  Đánh giá tuổi thọ (giờ) 25000
  Tổng lượng Quang thông (lm) 3300, 5000
  Đuôi đèn E27
  Chiều cao (mm) N/A
  Độ thể hiện màu sắc (Ra) Ra80
  Details
 • LH0127

  Điện áp (V) 220-240V
  Công suất sản phẩm (W) 27
  Góc chiếu (°) 35
  Đường kính (mm) 63
  Tổng lượng Quang thông (lm) 2800
  Đánh giá tuổi thọ (giờ) 25000
  Đuôi đèn E27
  Chiều cao (mm) N/A
  Độ thể hiện màu sắc (Ra) Ra80
  Details
 • LH0132

  Điện áp (V) 220-240V
  Công suất sản phẩm (W) 27
  Góc chiếu (°) 35
  Đường kính (mm) 63
  Tổng lượng Quang thông (lm) 2800
  Đánh giá tuổi thọ (giờ) 25000
  Đuôi đèn E27
  Chiều cao (mm) N/A
  Độ thể hiện màu sắc (Ra) Ra80
  Details
 • LH0135

  Điện áp (V) 220-240V
  Công suất sản phẩm (W) 32
  Góc chiếu (°) 35
  Đường kính (mm) 63
  Tổng lượng Quang thông (lm) 2800
  Đánh giá tuổi thọ (giờ) 25000
  Đuôi đèn E27
  Chiều cao (mm) N/A
  Độ thể hiện màu sắc (Ra) Ra80
  Details