Filter

Voltage (V): 220-240V

Filter by:

Dòng điện chính (A)
Đuôi đèn
Hệ số công suất (λ)
Điện áp (V)
Trọng lượng (g)
10 20
Công suất sản phẩm (W)
3 100

Let Us Help!

 • LR5006wDG-WFL

  Điện áp (V) 220-240V
  Công suất sản phẩm (W) 6
  Đường kính (mm) 50
  Tổng lượng Quang thông (lm) 380
  Đánh giá tuổi thọ (giờ) 25000
  Đuôi đèn GU10
  Độ thể hiện màu sắc (Ra) Ra82
  Góc chiếu (°) WFL (35)
  Details
 • LG2207w

  Điện áp (V) 220-240V
  Công suất sản phẩm (W) 7
  Đường kính (mm) 55
  Tổng lượng Quang thông (lm) 470
  Đánh giá tuổi thọ (giờ) 25000
  Đuôi đèn E27
  Độ thể hiện màu sắc (Ra) Ra80
  Details
 • LG2310.5w

  Công suất sản phẩm (W) 10.5
  Đường kính (mm) 65
  Điện áp (V) 220-240V
  Tổng lượng Quang thông (lm) 810
  Đánh giá tuổi thọ (giờ) 25000
  Đuôi đèn E27
  Độ thể hiện màu sắc (Ra) Ra80
  Details
 • LG2604w

  Điện áp (V) 220-240V
  Công suất sản phẩm (W) 4
  Đường kính (mm) 45
  Tổng lượng Quang thông (lm) 250
  Đánh giá tuổi thọ (giờ) 25000
  Đuôi đèn E27
  Độ thể hiện màu sắc (Ra) Ra80
  Details
 • LG5205.5w

  Điện áp (V) 220-240V
  Công suất sản phẩm (W) 5.5
  Đường kính (mm) 45
  Tổng lượng Quang thông (lm) 470
  Đánh giá tuổi thọ (giờ) 25000
  Đuôi đèn E14
  Độ thể hiện màu sắc (Ra) Ra80
  Details
 • LG5205.5w

  Điện áp (V) 220-240V
  Công suất sản phẩm (W) 6
  Đường kính (mm) 35
  Tổng lượng Quang thông (lm) 250
  Đánh giá tuổi thọ (giờ) 25000
  Đuôi đèn E27
  Độ thể hiện màu sắc (Ra) Ra80
  Details
 • LG5206w

  Điện áp (V) 220-240V
  Công suất sản phẩm (W) 6
  Đường kính (mm) 35
  Tổng lượng Quang thông (lm) 250
  Đánh giá tuổi thọ (giờ) 25000
  Đuôi đèn E27
  Độ thể hiện màu sắc (Ra) Ra80
  Details
 • LG7309.5w

  Công suất sản phẩm (W) 9.5
  Đường kính (mm) 35
  Điện áp (V) 220-240V
  Tổng lượng Quang thông (lm) 250
  Đánh giá tuổi thọ (giờ) 25000
  Đuôi đèn E27
  Độ thể hiện màu sắc (Ra) Ra80
  Details
 • LC0404wCS

  Điện áp (V) 220-240V
  Công suất sản phẩm (W) 4
  Đường kính (mm) 35
  Tổng lượng Quang thông (lm) 250
  Đánh giá tuổi thọ (giờ) 25000
  Đuôi đèn E14
  Độ thể hiện màu sắc (Ra) Ra80
  Details
 • LC0404w

  Điện áp (V) 220-240V
  Công suất sản phẩm (W) 4
  Đường kính (mm) 41
  Tổng lượng Quang thông (lm) 250
  Đánh giá tuổi thọ (giờ) 25000
  Đuôi đèn E14
  Độ thể hiện màu sắc (Ra) Ra80
  Details
Đang hiển thị 10 trên tổng số 14