InterContinental Resort Jiuzhai Paradise

Vị trí: Jiuzhaigou (Cửu Trại Câu), Trung Quốc
Nhiều dự án hơn nữa