(028) 39.239.007

Filter

Lọc sản phẩm:

Công suất (W)
Product Dimensions
Nhiệt độ màu
 • LC0906dCS

  Voltage (V):   220-240V
  Công suất (W):   11
  Lamp Base:   E14
  Quang thông (lm):   1055
  Rated Life (hrs):   15000
  Nhiệt độ màu:   Vàng (2800K), Trắng ấm (4000K)
  Colour Render Index (Ra):   Ra80
 • LC0906dCS

  Voltage (V):   220-240V
  Công suất (W):   14
  Lamp Base:   E14
  Quang thông (lm):   1521
  Rated Life (hrs):   15000
  Nhiệt độ màu:   Vàng (2800K), Trắng ấm (4000K)
  Colour Render Index (Ra):   Ra80
 • LC0906dCS

  Voltage (V):   220-240V
  Công suất (W):   13
  Lamp Base:   E14
  Quang thông (lm):   1055
  Rated Life (hrs):   25000
  Nhiệt độ màu:   Vàng (2800K), Trắng ấm (4000K)
  Colour Render Index (Ra):   Ra80
 • LC0906dCS

  Voltage (V):   220-240V
  Công suất (W):   10
  Lamp Base:   E14
  Quang thông (lm):   810
  Rated Life (hrs):   15000
  Nhiệt độ màu:   Vàng (2800K), Trắng ấm (4000K)
  Colour Render Index (Ra):   Ra80
 • LC0906dCS

  Voltage (V):   220-240V
  Công suất (W):   11
  Lamp Base:   B22, E14
  Quang thông (lm):   1055
  Rated Life (hrs):   15000
  Nhiệt độ màu:   Vàng (2800K), Trắng ấm (4000K), Trắng (6500K)
  Colour Render Index (Ra):   Ra80
 • LC0906dCS

  Voltage (V):   220-240V
  Công suất (W):   10.5
  Lamp Base:   E14
  Quang thông (lm):   810
  Rated Life (hrs):   25000
  Nhiệt độ màu:   Vàng (2800K), Trắng ấm (4000K)
  Colour Render Index (Ra):   Ra80
 • LC0906dCS

  Voltage (V):   220-240V
  Công suất (W):   13
  Lamp Base:   E14
  Quang thông (lm):   1055
  Rated Life (hrs):   25000
  Nhiệt độ màu:   Vàng (2800K), Trắng ấm (4000K)
  Colour Render Index (Ra):   Ra80
 • LC0906dCS

  Voltage (V):   220-240V
  Công suất (W):   10
  Lamp Base:   E14
  Quang thông (lm):   810
  Rated Life (hrs):   15000
  Nhiệt độ màu:   Vàng (2800K), Trắng ấm (4000K)
  Colour Render Index (Ra):   Ra80
 • LC0906dCS

  Voltage (V):   220-240V
  Công suất (W):   11
  Lamp Base:   E14
  Quang thông (lm):   1055
  Rated Life (hrs):   15000
  Nhiệt độ màu:   Vàng (2800K), Trắng ấm (4000K)
  Colour Render Index (Ra):   Ra80
 • LC0906dCS

  Voltage (V):   220-240V
  Công suất (W):   10.5
  Lamp Base:   E14
  Quang thông (lm):   810
  Rated Life (hrs):   25000
  Nhiệt độ màu:   Vàng (2800K), Trắng ấm (4000K)
  Colour Render Index (Ra):   Ra80
1015