LG7611


Product Code:
LG7611-E27-2800K-230V
Đuôi đèn Nhiệt độ màu (K) CRI Quang thông 
(lm)
Đường kính 
(mm)
E27 Vàng (2800K) Ra80 1055 95
LG7611-E27-4000K-230V
Đuôi đèn Nhiệt độ màu (K) CRI Quang thông 
(lm)
Đường kính 
(mm)
E27 Trắng ấm (4000K) Ra80 1055 95
LG7611-E27-6500K-230V
Đuôi đèn Nhiệt độ màu (K) CRI Quang thông 
(lm)
Đường kính 
(mm)
E27 Trắng (6500K) Ra80 1055 95
LG7611-B22-6500K-230V
Đuôi đèn Nhiệt độ màu (K) CRI Quang thông 
(lm)
Đường kính 
(mm)
B22 Trắng (6500K) Ra80 1055 95

Sản phẩm cùng loại