(028) 39.239.007

Các mục được đánh dấu hoa thị (*) là bắt buộc.

Việc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn được sử dụng để liên lạc với bạn, bao gồm trả lời nhận xét, câu hỏi và yêu cầu của bạn; cung cấp dịch vụ khách hàng và hỗ trợ; cung cấp cho bạn thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm thông báo kỹ thuật, cập nhật, cảnh báo bảo mật hoặc thông điệp quảng cáo hoặc tiếp thị; và cung cấp tin tức hoặc thông tin khác về chúng tôi và các đối tác được lựa chọn của chúng tôi.

Chúng tôi có thể sử dụng các công ty và/hoặc cá nhân của bên thứ ba để thực hiện các dịch vụ liên quan đến các yêu cầu dịch vụ của bạn hoặc để hỗ trợ chúng tôi trong việc phân tích và cải thiện trải nghiệm tổng thể của các dịch vụ của chúng tôi. Các bên thứ ba này sẽ chỉ có quyền truy cập vào Dữ liệu cá nhân được bảo vệ như được yêu cầu để cho phép họ hoàn thành nhiệm vụ của mình và có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem  Chính sách bảo mật.

CÔNG TY TNHH MEGAMAN VIỆT NAM

Văn phòng: 198A Nguyễn Trãi, Phường 3, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
Đt: (028) 39239007