(028) 39.239.007

Choá đèn âm trần có thể điều chỉnh được

MALCOLM của MEGAMAN® sử dụng cùng với đèn LED phản quang MR16, PAR16, PAR30 and AR111 để thay thế choá Halogen. Nó kiểm soát góc chiếu tốt, hoàn hảo khi cần nhấn mạnh ánh sáng vào một điểm. Cấu trúc dạng trục xoay 330° và nghiêng 30°, cho phép điều chỉnh cực kỳ linh hoạt.

Filter

Lọc sản phẩm:

Công suất tối đa (W)

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn!

 • F13442RC

  Công suất tối đa (W):   7
  Sử dụng với bóng:   LED PAR16
  Góc quay (°):   330
  Góc nghiêng (°):   30
  Chi tiết
 • F13417RC

  Công suất tối đa (W):   8
  Sử dụng với bóng:   LED PAR16
  Góc quay (°):   330
  Góc nghiêng (°):   30
  Chi tiết
 • F13541RC

  Công suất tối đa (W):   8
  Sử dụng với bóng:   LED MR16
  Góc quay (°):   330
  Góc nghiêng (°):   30
  Chi tiết
 • F13517RC

  Công suất tối đa (W):   8
  Sử dụng với bóng:   LED PAR16
  Góc quay (°):   330
  Góc nghiêng (°):   30
  Chi tiết
 • F13617RC

  Công suất tối đa (W):   2 x 8
  Sử dụng với bóng:   LED PAR16
  Góc quay (°):   330
  Góc nghiêng (°):   30
  Chi tiết
 • F13717RC

  Công suất tối đa (W):   3 x 8
  Sử dụng với bóng:   LED PAR16
  Góc quay (°):   330
  Góc nghiêng (°):   30
  Chi tiết
 • F13815RC

  Công suất tối đa (W):   15
  Sử dụng với bóng:   LED PAR30
  Góc quay (°):   330
  Góc nghiêng (°):   40
  Chi tiết
 • F13915RC

  Công suất tối đa (W):   15
  Sử dụng với bóng:   LED PAR30
  Góc quay (°):   330
  Góc nghiêng (°):   40
  Chi tiết
 • F14015RC

  Công suất tối đa (W):   2 x 15
  Sử dụng với bóng:   LED PAR30
  Góc quay (°):   330
  Góc nghiêng (°):   40
  Chi tiết
 • F14115RC

  Công suất tối đa (W):   3 x 15
  Sử dụng với bóng:   LED PAR30
  Góc quay (°):   330
  Góc nghiêng (°):   40
  Chi tiết