Filter

Filter by:

Đuôi đèn
Điện áp (V)
Hệ số công suất (λ)
Dòng điện chính (A)
Công suất sản phẩm (W)
3 100
Trọng lượng (g)
10 20

Let Us Help!

 • FIB70000v0-pl

  Công suất sản phẩm (W) 9
  Điện áp (V) 220-240V
  Độ dài (mm) 600
  Chiều rộng (mm) 75
  Chiều cao (mm) 39
  Details
 • FIB70100v0-pl

  Công suất sản phẩm (W) 25
  Điện áp (V) 220-240V
  Độ dài (mm) 1200
  Chiều rộng (mm) 75
  Chiều cao (mm) 39
  Details
 • FIB70100v1

  Công suất sản phẩm (W) 35
  Điện áp (V) 220-240V
  Độ dài (mm) 1200
  Chiều rộng (mm) 75
  Chiều cao (mm) 39
  Details
 • FIB70200v1

  Công suất sản phẩm (W) 42
  Điện áp (V) 220-240V
  Độ dài (mm) 1500
  Chiều rộng (mm) 75
  Chiều cao (mm) 39
  Details
 • FIB70000v0

  Công suất sản phẩm (W) 9
  Điện áp (V) 220-240V
  Độ dài (mm) 600
  Chiều rộng (mm) 75
  Chiều cao (mm) 39
  Details
 • FIB70000v1

  Công suất sản phẩm (W) 15
  Điện áp (V) 220-240V
  Độ dài (mm) 600
  Chiều rộng (mm) 75
  Chiều cao (mm) 39
  Details
 • FIB70000v1-pl

  Công suất sản phẩm (W) 15
  Điện áp (V) 220-240V
  Độ dài (mm) 600
  Chiều rộng (mm) 75
  Chiều cao (mm) 39
  Details
 • FIB70100v0

  Công suất sản phẩm (W) 25
  Điện áp (V) 220-240V
  Độ dài (mm) 1200
  Chiều rộng (mm) 75
  Chiều cao (mm) 39
  Details
 • FIB70100v1-pl

  Công suất sản phẩm (W) 35
  Điện áp (V) 220-240V
  Độ dài (mm) 1200
  Chiều rộng (mm) 75
  Chiều cao (mm) 39
  Details
 • FIB70200v0

  Công suất sản phẩm (W) 33
  Điện áp (V) 220-240V
  Độ dài (mm) 1500
  Chiều rộng (mm) 75
  Chiều cao (mm) 39
  Details
Đang hiển thị 10 trên tổng số 12