Với trọng lượng cực nhỏ gọn và nhẹ, nguồn năng lượng của CLUSTERLITE của MEGAMAN® được thiết kế riêng cho các đèn CLUSTERLITE công suất cao. Nó có tuổi thọ cao và cung cấp đầu ra ánh sáng không đổi dựa trên sự biến chuyển của nguồn cung cấp điện áp.

Nguồn điện

CP010200

Chiều rộng (mm) 103, 56, 79
Độ dài (mm) 140, 175
Chiều cao (mm) 29, 59
Đánh giá tuổi thọ (giờ) 50000

Read more

CP010120

Chiều rộng (mm) 103, 56, 79
Độ dài (mm) 140, 150
Chiều cao (mm) 29, 57
Đánh giá tuổi thọ (giờ) 50000

Read more

CP010080

Chiều rộng (mm) 103, 56
Chiều cao (mm) 29
Độ dài (mm) 150
Đánh giá tuổi thọ (giờ) 50000

Read more

CP010056

Chiều cao (mm) 59
Chiều rộng (mm) 103
Độ dài (mm) 175
Đánh giá tuổi thọ (giờ) 50000

Read more

CP010320

Chiều cao (mm) 59
Chiều rộng (mm) 103
Độ dài (mm) 175
Đánh giá tuổi thọ (giờ) 50000

Read more