Với trọng lượng cực nhỏ gọn và nhẹ, nguồn năng lượng của CLUSTERLITE của MEGAMAN® được thiết kế riêng cho các đèn CLUSTERLITE công suất cao. Nó có tuổi thọ cao và cung cấp đầu ra ánh sáng không đổi dựa trên sự biến chuyển của nguồn cung cấp điện áp.

Nguồn điện

CP010320

Model No: 276QEFYK
Độ dài (mm): 175
Tuổi thọ (giờ): 50000
Chiều rộng (mm): 103
Chiều cao (mm): 59
Dòng điện chính (A): 1.56

Chi tiết

CP010056

Model No: 278LCFHF
Độ dài (mm): 150
Tuổi thọ (giờ): 50000
Chiều rộng (mm): 56
Chiều cao (mm): 29
Dòng điện chính (A): 0.29

Chi tiết

CP010080

Model No: 280VTRJL
Độ dài (mm): 140
Tuổi thọ (giờ): 50000
Chiều rộng (mm): 79
Chiều cao (mm): 57
Dòng điện chính (A): 0.41

Chi tiết

CP010120

Model No: 282ARXEE
Độ dài (mm): 140
Tuổi thọ (giờ): 50000
Chiều rộng (mm): 79
Chiều cao (mm): 57
Dòng điện chính (A): 0.65

Chi tiết

CP010200

Model No: 284JZQWR
Độ dài (mm): 175
Tuổi thọ (giờ): 50000
Chiều rộng (mm): 103
Chiều cao (mm): 59
Dòng điện chính (A): 1.02

Chi tiết