(028) 39.239.007

Danh mục LED TECOH® MEGAMAN® bao gồm một loạt các động cơ đèn LED hiệu suất cao (LLE) và các module. TECOH® có nhiều hình dạng, kích cỡ và gói lumen khác nhau để giải quyết nhiều ứng dụng khác nhau. Phạm vi hoạt động bao gồm các giải pháp có thể tháo rời và không thể tháo rời với trình điều khiển điện tử tích hợp (Động cơ chiếu sáng LED) và không tích hợp (module). Thông số kỹ thuật Zhaga được theo dõi ở nơi được quy định.

All Products
All Products