(028) 39.239.007
MEGAMAN® continually invests its resources in R&D to innovate the latest lighting products for a wide range of applications.
Below you can find an overview of our recently launched products.

Led cổ điển
Led cổ điển

LG206055/dm-OPv00

Điện áp (V):   220-240
Góc chiếu (°):   360
Đuôi đèn:   E27
Quang thông (lm):   470
Tuổi thọ (giờ):   15000
Độ thể hiện màu sắc CRI:   Ra80
Nhiệt độ màu:   Vàng (2800K), Trắng ấm (4000K)

Led cổ điển
Led cổ điển

LG206078-OPv00

Điện áp (V):   220-240
Góc chiếu (°):   360
Đuôi đèn:   E27
Quang thông (lm):   810
Tuổi thọ (giờ):   15000
Độ thể hiện màu sắc CRI:   Ra80
Nhiệt độ màu:   Vàng (2800K), Trắng ấm (4000K)

Led cổ điển
Led cổ điển

LG204030-OPv00

Điện áp (V):   220-240
Góc chiếu (°):   360
Đuôi đèn:   E14
Quang thông (lm):   25
Tuổi thọ (giờ):   15000
Độ thể hiện màu sắc CRI:   Ra80
Nhiệt độ màu:   Vàng (2800K), Trắng ấm (4000K)

Led cổ điển
Led cổ điển

LG7209.5dv2

Điện áp (V):   220-240
Góc chiếu (°):   330
Đuôi đèn:   E27
Quang thông (lm):   810
Tuổi thọ (giờ):   15000
Độ thể hiện màu sắc CRI:   Ra80
Nhiệt độ màu:   Vàng (2800K), Trắng ấm (4000K)

Led cổ điển
Led cổ điển

LG7206w

Điện áp (V):   220-240
Góc chiếu (°):   330
Đuôi đèn:   B22, E27
Quang thông (lm):   470
Tuổi thọ (giờ):   25000
Độ thể hiện màu sắc CRI:   Ra80
Nhiệt độ màu:   Vàng (2700K)

Led cổ điển
Led cổ điển

LG206053-OPv00

Điện áp (V):   220-240
Góc chiếu (°):   360
Đuôi đèn:   E27
Quang thông (lm):   40
Tuổi thọ (giờ):   15000
Độ thể hiện màu sắc CRI:   Ra80
Nhiệt độ màu:   Vàng (2800K), Trắng ấm (4000K)

Led cổ điển
Led cổ điển

LG200150/dm-OPv00

Điện áp (V):   220-240
Góc chiếu (°):   330
Đuôi đèn:   E27
Quang thông (lm):   1521
Tuổi thọ (giờ):   25000
Độ thể hiện màu sắc CRI:   Ra80
Nhiệt độ màu:   Vàng (2800K), Trắng ấm (4000K)

Led cổ điển
Led cổ điển

LG200135-OPv00

Điện áp (V):   220-240
Góc chiếu (°):   330
Đuôi đèn:   E27
Quang thông (lm):   1521
Tuổi thọ (giờ):   15000
Độ thể hiện màu sắc CRI:   Ra80
Nhiệt độ màu:   Vàng (2800K), Trắng ấm (4000K), Trắng (6500K)

Led cổ điển
Led cổ điển

LG10605.5

Điện áp (V):   220-240
Góc chiếu (°):   330
Đuôi đèn:   E27
Quang thông (lm):   470
Tuổi thọ (giờ):   15000
Độ thể hiện màu sắc CRI:   Ra80
Nhiệt độ màu:   Vàng (2800K)

Led cổ điển
Led cổ điển

LG9904

Điện áp (V):   220-240
Góc chiếu (°):   330
Đuôi đèn:   E14, E27
Quang thông (lm):   250
Tuổi thọ (giờ):   15000
Độ thể hiện màu sắc CRI:   Ra80
Nhiệt độ màu:   Vàng (2800K), Trắng ấm (4000K), Trắng (6500K)
Đang hiển thị 10 trên tổng số 656