MEGAMAN® continually invests its resources in R&D to innovate the latest lighting products for a wide range of applications.
Below you can find an overview of our recently launched products.

Cổ điển
Dạng Cổ điển

LG206055/dm-OPv00

Điện áp (V) 220-240V
Công suất sản phẩm (W) 7
Đường kính (mm) 60
Tổng lượng Quang thông (lm) 600
Đánh giá tuổi thọ (giờ) 15000
Đuôi đèn E27
Độ thể hiện màu sắc (Ra) Ra80

Cổ điển
Dạng Cổ điển

LG206078-OPv00

Điện áp (V) 220-240V
Công suất sản phẩm (W) 8.5
Tổng lượng Quang thông (lm) 60
Đường kính (mm) 60
Đánh giá tuổi thọ (giờ) 15000
Đuôi đèn E27
Độ thể hiện màu sắc (Ra) Ra80

Cổ điển
Dạng Cổ điển

LG204030-OPv00

Điện áp (V) 220-240V
Công suất sản phẩm (W) 3
Tổng lượng Quang thông (lm) 25
Đường kính (mm) 45
Đánh giá tuổi thọ (giờ) 15000
Đuôi đèn E14
Độ thể hiện màu sắc (Ra) Ra80

Cổ điển
Dạng Cổ điển

LG11806d

Điện áp (V) 220-240V
Công suất sản phẩm (W) 6
Đường kính (mm) 60
Tổng lượng Quang thông (lm) 470
Đánh giá tuổi thọ (giờ) 15000
Đuôi đèn E27
Độ thể hiện màu sắc (Ra) Ra80

Cổ điển
Dạng Cổ điển

LG9603.2dCS

Điện áp (V) 220-240V
Công suất sản phẩm (W) 3.2, 6
Đường kính (mm) 45
Tổng lượng Quang thông (lm) 250
Đánh giá tuổi thọ (giờ) 15000
Đuôi đèn E27
Độ thể hiện màu sắc (Ra) Ra80

Cổ điển
Dạng Cổ điển

LG7813dR9

Công suất sản phẩm (W) 13, 3.2, 6
Điện áp (V) 220-240V
Đường kính (mm) 65
Tổng lượng Quang thông (lm) 1055
Đánh giá tuổi thọ (giờ) 25000
Đuôi đèn E27
Độ thể hiện màu sắc (Ra) Ra92

Cổ điển
Dạng Cổ điển

LG7209.5dv2

Điện áp (V) 220-240V
Công suất sản phẩm (W) 9.5
Đường kính (mm) 60
Tổng lượng Quang thông (lm) 810
Đánh giá tuổi thọ (giờ) 15000
Đuôi đèn E27
Độ thể hiện màu sắc (Ra) Ra92

Cổ điển
Dạng Cổ điển

LG7207dR9

Điện áp (V) 220-240V
Đánh giá tuổi thọ (giờ) 25000
Công suất sản phẩm (W) 8.5
Đường kính (mm) 60
Tổng lượng Quang thông (lm) 810
Đuôi đèn E27
Độ thể hiện màu sắc (Ra) Ra80

Cổ điển
Dạng Cổ điển

LG7206w

Điện áp (V) 220-240V
Tổng lượng Quang thông (lm) 470, 810
Công suất sản phẩm (W) 6, 7
Đường kính (mm) 60
Đánh giá tuổi thọ (giờ) 25000
Đuôi đèn E27
Độ thể hiện màu sắc (Ra) Ra92

Cổ điển
Dạng Cổ điển

LG206053-OPv00

Công suất sản phẩm (W) 14.5, 5.5
Điện áp (V) 220-240V
Tổng lượng Quang thông (lm) 40
Đường kính (mm) 60
Đánh giá tuổi thọ (giờ) 15000
Đuôi đèn E27
Độ thể hiện màu sắc (Ra) Ra80
Đang hiển thị 10 trên tổng số 1440