MEGAMAN® continually invests its resources in R&D to innovate the latest lighting products for a wide range of applications.
Below you can find an overview of our recently launched products.

Cổ điển
Dạng Cổ điển

LG206055/dm-OPv00

Đuôi đèn E27
Công suất sản phẩm (W) 5.5
Độ thể hiện màu sắc CRI (Ra) Ra80
Điện áp (V) 220-240V
Tổng lượng Quang thông (lm) 470
Đường kính (mm) 60
Tuổi thọ (giờ) 15000

Cổ điển
Dạng Cổ điển

LG206078-OPv00

Đuôi đèn E27
Công suất sản phẩm (W) 7.8
Độ thể hiện màu sắc CRI (Ra) Ra80
Điện áp (V) 220-240V
Tổng lượng Quang thông (lm) 810
Đường kính (mm) 60
Tuổi thọ (giờ) 15000

Cổ điển
Dạng Cổ điển

LG204030-OPv00

Đuôi đèn E14
Công suất sản phẩm (W) 3
Độ thể hiện màu sắc CRI (Ra) Ra80
Điện áp (V) 220-240V
Tổng lượng Quang thông (lm) 25
Đường kính (mm) 45
Tuổi thọ (giờ) 15000

Cổ điển
Dạng Cổ điển

LG11806d

Đuôi đèn E27
Công suất sản phẩm (W) 6
Độ thể hiện màu sắc CRI (Ra) Ra80
Điện áp (V) 220-240V
Tổng lượng Quang thông (lm) 470
Đường kính (mm) 60
Tuổi thọ (giờ) 15000

Cổ điển
Dạng Cổ điển

LG7209.5dv2

Đuôi đèn E27
Công suất sản phẩm (W) 9.5
Độ thể hiện màu sắc CRI (Ra) Ra80
Điện áp (V) 220-240V
Tổng lượng Quang thông (lm) 810
Đường kính (mm) 60
Tuổi thọ (giờ) 15000

Cổ điển
Dạng Cổ điển

LG7206w

Đuôi đèn B22, E27
Công suất sản phẩm (W) 6
Độ thể hiện màu sắc CRI (Ra) Ra80
Điện áp (V) 220-240V
Tổng lượng Quang thông (lm) 470
Đường kính (mm) 60
Tuổi thọ (giờ) 25000

Cổ điển
Dạng Cổ điển

LG206053-OPv00

Đuôi đèn E14
Công suất sản phẩm (W) 5.5
Độ thể hiện màu sắc CRI (Ra) Ra80
Điện áp (V) 220-240V
Tổng lượng Quang thông (lm) 40
Đường kính (mm) 60
Tuổi thọ (giờ) 15000

Cổ điển
Dạng Cổ điển

LG200150/dm-OPv00

Đuôi đèn E27
Công suất sản phẩm (W) 15
Độ thể hiện màu sắc CRI (Ra) Ra80
Điện áp (V) 220-240V
Tổng lượng Quang thông (lm) 1521
Quang thông (lm) 1521
Đường kính (mm) 62
Tuổi thọ (giờ) 25000

Cổ điển
Dạng Cổ điển

LG200135-OPv00

Đuôi đèn E27
Công suất sản phẩm (W) 13.5
Độ thể hiện màu sắc CRI (Ra) Ra80
Điện áp (V) 220-240V
Tổng lượng Quang thông (lm) 1521
Đường kính (mm) 60
Tuổi thọ (giờ) 15000

Cổ điển
Dạng Cổ điển

LG11514

Đuôi đèn E27
Công suất sản phẩm (W) 14
Độ thể hiện màu sắc CRI (Ra) Ra80
Điện áp (V) 220-240V
Tổng lượng Quang thông (lm) 1521
Đường kính (mm) 60
Tuổi thọ (giờ) 15000
Đang hiển thị10trên tổng số687