(028) 39.239.007

Dữ liệu trắc quang

Dữ liệu trắc quang cho đèn CFL và đèn LED phản quang, cùng với các bộ đèn của MEGAMAN®, có sẵn để tạo điều kiện thiết kế ánh sáng, giúp bạn lựa chọn và sử dụng các bộ đèn phù hợp cho thiết lập bối cảnh.

ĐÈN LED (định dạng IES)
ĐÈN CFL (định dạng IES)