(028) 39.239.007

Filter

 • LG4302BU

  Voltage (V):   220-240V
  Công suất (W):   2
  Lamp Base:   B22
  Quang thông (lm):   Đang cập nhật
  Rated Life (hrs):   15000
  Colour Temperature (K):   Blue Light
  Colour Render Index (Ra):   N/A
 • LG4302BU

  Voltage (V):   220-240V
  Công suất (W):   2
  Lamp Base:   B22
  Quang thông (lm):   Đang cập nhật
  Rated Life (hrs):   15000
  Colour Temperature (K):   Green Light
  Colour Render Index (Ra):   N/A
 • LG4302BU

  Voltage (V):   220-240V
  Công suất (W):   2
  Lamp Base:   B22
  Quang thông (lm):   Đang cập nhật
  Rated Life (hrs):   15000
  Colour Temperature (K):   Green Light
  Colour Render Index (Ra):   N/A
 • LG4302BU

  Voltage (V):   220-240V
  Công suất (W):   2
  Lamp Base:   B22
  Quang thông (lm):   Đang cập nhật
  Rated Life (hrs):   15000
  Colour Render Index (Ra):   N/A
  Colour Temperature (K):   Yellow Light
 • LG4302BU

  Voltage (V):   220-240V
  Công suất (W):   1
  Lamp Base:   B22, E14, E14
  Rated Life (hrs):   25000
  Colour Render Index (Ra):   N/A
 • LG4302BU

  Voltage (V):   220-240V
  Lamp Base:   B22, E14, E14
  Rated Life (hrs):   25000
  Colour Render Index (Ra):   N/A
 • LG4302BU

  Voltage (V):   220-240V
  Lamp Base:   B22, E14, E14
  Rated Life (hrs):   25000
  Colour Render Index (Ra):   N/A
 • LG4302BU

  Voltage (V):   220-240V
  Lamp Base:   B22, E14, E14
  Rated Life (hrs):   25000
  Colour Render Index (Ra):   N/A