(028) 39.239.007

Filter

 • LR206065/dm-HRv00-SP

  Kiểu phản quang:   PAR16
  Voltage (V):   220-240V
  Công suất (W):   6
  Góc chiếu (°):   24
  Beam Angle (°):   8
  Quang thông (lm):   460
  Max. Luminous Intensity (cd):   2200
  Lamp Base:   GU10
  Rated Life (hrs):   25000
 • LR206065/dm-HRv00-SP

  Kiểu phản quang:   PAR16
  Voltage (V):   220-240V
  Công suất (W):   6
  Góc chiếu (°):   35
  Beam Angle (°):   35
  Max. Luminous Intensity (cd):   1150
  Quang thông (lm):   460, 560
  Lamp Base:   GU10
  Rated Life (hrs):   25000
 • LR2906-WFL-E27-2800K-230V

  Kiểu phản quang:   AR111
  Voltage (V):   220-240V
  Công suất (W):   11
  Beam Angle (°):   8
  Quang thông (lm):   650
  Max. Luminous Intensity (cd):   13000
  Lamp Base:   GU10
  Rated Life (hrs):   4000
  Colour Render Index (Ra):   Ra95
 • LG072085/pt-OPv00

  Kiểu phản quang:   AR111
  Voltage (V):   220-240V
  Công suất (W):   11
  Beam Angle (°):   8
  Quang thông (lm):   800
  Max. Luminous Intensity (cd):   3600
  Lamp Base:   GU10
  Rated Life (hrs):   4000
  Colour Render Index (Ra):   Ra95
 • LR2906-WFL-E27-2800K-230V

  Kiểu phản quang:   AR111
  Voltage (V):   220-240V
  Công suất (W):   11
  Beam Angle (°):   45
  Quang thông (lm):   800
  Max. Luminous Intensity (cd):   1500
  Lamp Base:   GU10
  Rated Life (hrs):   4000
  Colour Render Index (Ra):   Ra95