(028) 39.239.007

Filter

 • F13442RC

  Max. Wattage (W):   8
  Light Source:   LED MR16
  Weight (g):   120
  Lamp Base:   GU5.3
  Đường kính (mm):   79
  Height (mm):   47
  Cut-out (mm):   Ø65
 • F13442RC

  Max. Wattage (W):   8
  Light Source:   LED PAR16
  Weight (g):   100
  Lamp Base:   GU10
  Đường kính (mm):   79
  Height (mm):   47
  Cut-out (mm):   Ø65
 • F13442RC

  Max. Wattage (W):   8
  Light Source:   LED MR16
  Weight (g):   130
  Lamp Base:   GU5.3
  Đường kính (mm):   79
  Height (mm):   47
  Tiêu chuẩn bảo vệ:   IP65
  Cut-out (mm):   Ø65
 • F13442RC

  Max. Wattage (W):   8
  Light Source:   LED PAR16
  Weight (g):   110
  Lamp Base:   GU10
  Đường kính (mm):   79
  Height (mm):   47
  Tiêu chuẩn bảo vệ:   IP65
  Cut-out (mm):   Ø65
 • F13442RC

  Max. Wattage (W):   8
  Light Source:   LED MR16
  Tilting Angle (°):   30
  Weight (g):   100
  Lamp Base:   GU5.3
  Đường kính (mm):   85
  Height (mm):   43
  Cut-out (mm):   Ø75
 • F13442RC

  Max. Wattage (W):   8
  Light Source:   LED PAR16
  Tilting Angle (°):   30
  Weight (g):   70
  Lamp Base:   GU10
  Đường kính (mm):   85
  Height (mm):   43
  Cut-out (mm):   Ø75
 • F13442RC

  Max. Wattage (W):   8
  Light Source:   LED MR16
  Tilting Angle (°):   30
  Weight (g):   110
  Lamp Base:   GU5.3
  Đường kính (mm):   85
  Height (mm):   43
  Cut-out (mm):   Ø75
 • F13442RC

  Max. Wattage (W):   8
  Light Source:   LED PAR16
  Tilting Angle (°):   30
  Weight (g):   90
  Lamp Base:   GU10
  Đường kính (mm):   85
  Height (mm):   43
  Cut-out (mm):   Ø75
 • F13442RC

  Max. Wattage (W):   8
  Light Source:   LED MR16
  Weight (g):   100
  Lamp Base:   GU5.3
  Đường kính (mm):   78
  Height (mm):   44
  Cut-out (mm):   Ø65
 • F13442RC

  Max. Wattage (W):   8
  Light Source:   LED PAR16
  Weight (g):   80
  Lamp Base:   GU10
  Đường kính (mm):   78
  Height (mm):   44
  Cut-out (mm):   Ø65