(028) 39.239.007

Filter

 • FDS70618v0

  Max. Wattage (W):   7
  Light Source:   LED GX53
  Tilting Angle (°):   ±20
  Lamp Base:   GX53
  Đường kính (mm):   110
  Height (mm):   35
  Cut-out (mm):   Ø96
 • FDS70618v0

  Weight (g):   75
  Lamp Base:   GX53
  Đường kính (mm):   104
  Height (mm):   39
  Cut-out (mm):   Ø90
 • FDS70618v0

  Max. Wattage (W):   7
  Light Source:   LED GX53
  Weight (g):   90
  Lamp Base:   GX53
  Đường kính (mm):   86
  Height (mm):   25
  Cut-out (mm):   Ø78
 • FDS70618v0

  Max. Wattage (W):   7
  Light Source:   LED GX53
  Weight (g):   75
  Lamp Base:   GX53
  Đường kính (mm):   104
  Height (mm):   39
  Cut-out (mm):   Ø90