(028) 39.239.007

Chỉ thị RoHS là từ viết tắt của "Hạn chế sử dụng một số chất độc hại trong các thiết bị điện và điện tử". Chỉ thị này cấm lưu hành trên thị trường EU các thiết bị điện và điện tử mới có chứa nhiều hơn mức đồng nhất của chì, cadmium, thủy ngân, chromium hexavalent, polyipominated biphenyl (PBB) và chất chống cháy polyhenen etherhen (PBDE) bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2006. Các nhà sản xuất cần phải hiểu các yêu cầu của Chỉ thị RoHS để đảm bảo rằng các sản phẩm và các phụ kiện của họ tuân thủ đúng.

MEGAMAN® bắt đầu chuẩn bị tuân thủ RoHS vào đầu năm 2004. Tuân thủ triết lý của công ty, nỗ lực liên tục để phát triển và nâng cao các thuộc tính thân thiện với môi trường của sản phẩm được đặt là ưu tiên hàng đầu của công ty. Tất cả điều này đặt nền tảng cho công ty dẫn đầu trong sản xuất và phân phối bóng đèn tiết kiệm năng lượng trong ngành tuân thủ Chỉ thị RoHS. Vào tháng 4 năm 2005, MEGAMAN® tự hào giới thiệu chiếc đèn tiết kiệm năng lượng đầu tiên trên thế giới tuân thủ Chỉ thị RoHS, LILIPUT PLUS.

Tuân thủ hoàn toàn các yêu cầu RoHS, MEGAMAN® đã sử dụng các ống thủy tinh không chì và hỗn hợp không thải hơi thủy ngân ở nhiệt độ phòng và có mức thủy ngân thấp tới 2mg (trong khi yêu cầu RoHS là 5mg).

Nhằm tạo ra các loại đèn tiết kiệm năng lượng thân thiện với môi trường nhất thế giới, MEGAMAN® cũng đang làm việc chặt chẽ với các đối tác kinh doanh của mình để đảm bảo vật liệu và sản phẩm hoàn chỉnh đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn môi trường được nêu ra.  Bao gồm một số hoạt động:

 

MEGAMAN® đóng góp vào việc cải thiện nhân loại bằng cách đưa bảo vệ môi trường là một trong những mục tiêu chính của nó. MEGAMAN® tích cực nỗ lực để theo đuổi các biện pháp thúc đẩy môi trường trong lành hơn và xanh hơn, với các sản phẩm thân thiện với môi trường và chất lượng của nó.

Để biết thêm chi tiết về RoHS và WEEE, vui lòng truy cập http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/index_en.htm