(028) 39.239.007

Dự án tại Việt Nam

Với sứ mệnh đem lại nguồn ánh sáng thân thiện với môi trường, công nghệ luôn được cập nhật mới nhất và tiết kiệm năng lượng hiệu quả. MEGAMAN® đã triển khai thành công các giải pháp chiếu sáng mang tính sáng tạo và thích hợp hoàn hảo cho nhiều dự án đã và đang được áp dụng tại các trung tâm mua sắm, cửa hàng bán lẻ, nhà hàng – khách sạn, rạp chiếu phim, văn phòng, căn hộ và các khu vực nhà xưởng.

NenlüTea

: Dự án tại Việt Nam
: Chongqing, China


Home Fix and More – Gautier Showroom

: Dự án tại Việt Nam
: Singapore


ALTO

: Dự án tại Việt Nam
: Hong Kong, China


Apinara

: Dự án tại Việt Nam
: Hong Kong, China


Abica Wine Bar

: Dự án tại Việt Nam
: The Hague, Netherlands


NenlüTea

: Dự án tại Việt Nam
: Chongqing, China


NenlüTea

: Dự án tại Việt Nam
: Chongqing, China


NenlüTea

: Dự án tại Việt Nam
: Chongqing, China


NenlüTea

: Dự án tại Việt Nam
: Chongqing, China


NenlüTea

: Dự án tại Việt Nam
: Chongqing, China


10 31