(028) 39.239.007

Filter

Lọc sản phẩm:

Đuôi đèn
Product Dimensions
Nhiệt độ màu
 • LG11407

  Lamp Base:   R80
  Voltage (V):   220-240V
  Beam Angle (°):   330
  Đuôi đèn:   E27
  Quang thông (lm):   810
  Lamp Base:   E14
  Rated Life (hrs):   15000
  Colour Render Index (Ra):   Ra80
  Nhiệt độ màu:   Vàng (2800K), Trắng ấm (4000K)
 • LG11407

  Lamp Base:   R80
  Voltage (V):   220-240V
  Beam Angle (°):   330
  Đuôi đèn:   B22, E27
  Quang thông (lm):   470
  Lamp Base:   B22, E14
  Rated Life (hrs):   25000
  Colour Render Index (Ra):   Ra80
  Nhiệt độ màu:   Vàng (2700K)
 • LG11407

  Lamp Base:   R80
  Voltage (V):   220-240V
  Beam Angle (°):   90
  Đuôi đèn:   E27
  Quang thông (lm):   470
  Lamp Base:   E14
  Rated Life (hrs):   15000
  Colour Render Index (Ra):   Ra80
  Nhiệt độ màu:   Vàng (2800K), Trắng ấm (4000K)
 • LG11407

  Lamp Base:   R80
  Voltage (V):   220-240V
  Beam Angle (°):   90
  Đuôi đèn:   E27
  Quang thông (lm):   810
  Lamp Base:   E14
  Rated Life (hrs):   15000
  Colour Render Index (Ra):   Ra80
  Nhiệt độ màu:   Vàng (2800K), Trắng ấm (4000K)
 • LG11407

  Lamp Base:   R80
  Voltage (V):   220-240V
  Beam Angle (°):   90
  Đuôi đèn:   E14
  Quang thông (lm):   25
  Lamp Base:   E14
  Rated Life (hrs):   15000
  Colour Render Index (Ra):   Ra80
  Nhiệt độ màu:   Vàng (2800K), Trắng ấm (4000K)
 • LG11407

  Lamp Base:   R80
  Voltage (V):   220-240V
  Beam Angle (°):   90
  Đuôi đèn:   E27
  Quang thông (lm):   40
  Lamp Base:   E14
  Rated Life (hrs):   15000
  Colour Render Index (Ra):   Ra80
  Nhiệt độ màu:   Vàng (2800K), Trắng ấm (4000K)
 • LG11407

  Lamp Base:   R80
  Voltage (V):   220-240V
  Beam Angle (°):   330
  Đuôi đèn:   E27
  Quang thông (lm):   1521
  Lamp Base:   E14
  Rated Life (hrs):   25000
  Colour Render Index (Ra):   Ra80
  Nhiệt độ màu:   Vàng (2800K), Trắng ấm (4000K)
 • LG11407

  Lamp Base:   R80
  Voltage (V):   220-240V
  Beam Angle (°):   330
  Đuôi đèn:   E27
  Quang thông (lm):   1521
  Lamp Base:   E14
  Rated Life (hrs):   15000
  Colour Render Index (Ra):   Ra80
  Nhiệt độ màu:   Vàng (2800K), Trắng ấm (4000K), Trắng (6500K)
 • LG11407

  Lamp Base:   R80
  Voltage (V):   220-240V
  Beam Angle (°):   330
  Đuôi đèn:   E27
  Quang thông (lm):   470
  Lamp Base:   E14
  Rated Life (hrs):   15000
  Colour Render Index (Ra):   Ra80
  Nhiệt độ màu:   Vàng (2800K)
 • LG11407

  Lamp Base:   R80
  Voltage (V):   220-240V
  Beam Angle (°):   330
  Đuôi đèn:   E14, E27
  Quang thông (lm):   250
  Lamp Base:   E14, E14
  Rated Life (hrs):   15000
  Colour Render Index (Ra):   Ra80
  Nhiệt độ màu:   Vàng (2800K), Trắng ấm (4000K), Trắng (6500K)
10 39