(028) 39.239.007

Filter

 • LR209065-OPv00-ND

  Lamp Base:   R80
  Voltage (V):   220-240V
  Công suất (W):   3
  Quang thông (lm):   210
  Lamp Base:   E14
  Rated Life (hrs):   15000
  Colour Render Index (Ra):   Ra80
  Colour Temperature (K):   Warmwhite (2200K)
 • LC0906dCS

  Lamp Base:   R80
  Voltage (V):   220-240V
  Công suất (W):   3
  Quang thông (lm):   250
  Lamp Base:   E14
  Rated Life (hrs):   15000
  Colour Render Index (Ra):   Ra80
  Colour Temperature (K):   Warmwhite (2700K)
 • LC0906dCS

  Lamp Base:   R80
  Voltage (V):   220-240V
  Công suất (W):   3.2
  Quang thông (lm):   220
  Lamp Base:   B15d, B22, E14, E14
  Rated Life (hrs):   15000
  Colour Render Index (Ra):   Ra80
  Colour Temperature (K):   Warmwhite (2700K)
 • LC0906dCS

  Lamp Base:   R80
  Voltage (V):   220-240V
  Công suất (W):   3
  Quang thông (lm):   210
  Lamp Base:   E14
  Rated Life (hrs):   15000
  Colour Render Index (Ra):   Ra80
  Colour Temperature (K):   Warmwhite (2200K)
 • LC0906dCS

  Lamp Base:   R80
  Dimmable:   100-10%
  Voltage (V):   220-240V
  Công suất (W):   3
  Weight (g):   38
  Quang thông (lm):   210
  Lamp Base:   E14
  Power Factor (λ):   >0.4
  Rated Life (hrs):   15000
 • LC0906dCS

  Lamp Base:   R80
  Voltage (V):   220-240V
  Công suất (W):   3
  Quang thông (lm):   210
  Lamp Base:   E14
  Rated Life (hrs):   15000
  Colour Render Index (Ra):   Ra80
  Colour Temperature (K):   Warmwhite (2200K)
 • LC0906dCS

  Lamp Base:   R80
  Dimmable:   100-20%
  Voltage (V):   220-240V
  Công suất (W):   1.9
  Weight (g):   42, 75
  Quang thông (lm):   200
  Lamp Base:   E14
  Rated Life (hrs):   15000
  Colour Temperature (K):   Vàng (2000K)
 • LC0906dCS

  Lamp Base:   R80
  Voltage (V):   220-240V
  Công suất (W):   4.8
  Quang thông (lm):   470
  Lamp Base:   B22, E14
  Rated Life (hrs):   15000
  Colour Render Index (Ra):   Ra80
  Colour Temperature (K):   Warmwhite (2700K)
 • Đèn Led trang trí - Filament - LG225045-CSv00

  Lamp Base:   R80
  Voltage (V):   220-240V
  Công suất (W):   4.5
  Quang thông (lm):   470
  Lamp Base:   E14
  Rated Life (hrs):   15000
  Colour Temperature (K):   Warmwhite (2700K)
  Colour Render Index (Ra):   ≥Ra80
  Đường kính (mm):   64