(028) 39.239.007

Một cuộc cải tiến toàn diện trong các giải pháp chiếu sáng tiết kiệm điện

MEGAMAN® cung cấp hàng loạt sản phẩm nhằm mục tiêu thay thế các loại đèn truyền thống không còn phù hợp như metal halide, halogen, và đèn sợi đốt. Với hơn 550 bằng sáng chế và đăng ký thiết kế được sáng tạo bởi đội ngũ MEGAMAN.

Chiếu sáng thông minh

Khác