(028) 39.239.007

Kích thích chi tiêu

Một cửa hàng bán lẻ thú vị và sôi động luôn có một chương trình chiếu sáng chất lượng làm cho phong cách trưng bày trở nên độc đáo hơn. Bằng cách tái tạo lại màu sắc tự nhiên của sản phẩm dưới ánh sáng nhân tạo cùng với góc nhìn nghệ thuật, chúng ta có thể tạo ra một nơi mua sắm thân thiện dễ chịu, kích thích khách hàng ưu ái dành thêm nhiều thời gian hơn để nán lại cửa hàng và làm tăng tỷ lệ chuyển đổi thành công trong bán hàng. 

Với mục đích tạo ra thiết bị thân thiện với môi trường, mang phong cách riêng và không sinh ra nhiệt trong quá trình chiếu sáng luôn là ưu tiên hàng đầu khi bắt đầu thực hiện ý tưởng đổi mới của thương hiệu đèn LED MEGAMAN®.

Abica Wine Bar

: Cửa hàng bán lẻ
: The Hague, Netherlands


Apinara

: Cửa hàng bán lẻ
: Hong Kong, China


Apinara

: Cửa hàng bán lẻ
: Hong Kong, China


BMW Showroom

: Cửa hàng bán lẻ
: Sabah, Malaysia


Central/Central

: Cửa hàng bán lẻ
: Hong Kong, China


Morpheus

: Cửa hàng bán lẻ
: Utrecht, Netherlands


Michgelsen

: Cửa hàng bán lẻ
: Soest, Netherlands


Sei Unica

: Cửa hàng bán lẻ
: Zürich, Switzerland


McIntosh

: Cửa hàng bán lẻ
: Shanghai, China


Liverpool Stores

: Cửa hàng bán lẻ
: Mexico


10 28