(028) 39.239.007
Tất cả sản phẩm
Tất cả sản phẩm
Tất cả sản phẩm
Tất cả sản phẩm

Chiếu sáng thông minh. Cuộc sống thông minh

Công nghệ chiếu sáng thông minh INGENIUM®
mang lại kiểm soát ánh sáng hoàn hảo.
Dễ sử dụng, dễ cài đặt và khả năng
mở rộng vô tận khiến cho INGENIUM®
hoàn hảo với các ứng dụng.
adasda
Tìm hiểu thêm

Danh mục dự án

Apinara

  • ALTO

  • Croke Park

Danh mục dự án

Apinara

Bài viết gần đây trên mạng xã hội