(028) 39.239.007

Các mục được đánh dấu hoa thị (*) là bắt buộc.

Việc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn đươc sử dụng để liên hệ với bạn, bao gồm trả lời nhận xét, câu hỏi và yêu cầu của bạn; cung cấp dịch vụ khách hàng và hỗ trợ bạn một cách tốt nhất; Cung cấp cho bạn thông tin về các dịch vụ, bao gồm thông báo kỹ thuật, cập nhật thông tin, cảnh báo bảo mật hoặc thông điệp quảng cáo tiếp thị; và cung cấp các thông tin về chúng tôi và các đối tác của chúng tôi; Chúng tôi có thể sử dụng các công ty và / hoặc cá nhân của bên thứ ba để thực hiện các dịch vụ liên quan đến các yêu cầu dịch vụ của bạn hoặc để hỗ trợ chúng tôi trong việc phân tích và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi. Các bên thứ ba này sẽ chỉ có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân để cho phép họ hoàn thành nhiệm vụ của mình và không được tiết lộ hoặc sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Chính sách bảo mật.

CÔNG TY TNHH MEGAMAN VIỆT NAM

Văn phòng: 178 Tuệ Tĩnh, Phường 12, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
Đt: (028) 39239007