Filter

Voltage (V): 220-240V

Filter by:

Dòng điện chính (A)
Đuôi đèn
Hệ số công suất (λ)
Điện áp (V)
Trọng lượng (g)
10 20
Công suất sản phẩm (W)
3 100

Let Us Help!

 • LC2603.2dCS

  Điện áp (V) 220-240V
  Công suất sản phẩm (W) 3.2
  Đường kính (mm) 35
  Tổng lượng Quang thông (lm) 250
  Đánh giá tuổi thọ (giờ) 15000
  Đuôi đèn E14
  Độ thể hiện màu sắc (Ra) Ra80
  Details
 • LG9704CS

  Điện áp (V) 220-240V
  Công suất sản phẩm (W) 4
  Đường kính (mm) 45
  Tổng lượng Quang thông (lm) 400
  Đánh giá tuổi thọ (giờ) 15000
  Đuôi đèn B22, E27
  Độ thể hiện màu sắc (Ra) Ra80
  Details
 • LC2504.5dCS

  Điện áp (V) 220-240V
  Công suất sản phẩm (W) 4.5
  Đánh giá tuổi thọ (giờ) 15000
  Đuôi đèn E27
  Độ thể hiện màu sắc (Ra) Ra80
  Details
 • LG6105.5dCS

  Công suất sản phẩm (W) 5.5
  Tổng lượng Quang thông (lm) 470
  Đánh giá tuổi thọ (giờ) 15000
  Điện áp (V) 220-240V
  Đường kính (mm) 60, 95
  Đuôi đèn B22, E27
  Độ thể hiện màu sắc (Ra) Ra80
  Details
 • LG6104.8CS

  Đánh giá tuổi thọ (giờ) 15000
  Điện áp (V) 220-240V
  Tổng lượng Quang thông (lm) 470
  Đường kính (mm) 60, 95
  Đuôi đèn B22, E27
  Độ thể hiện màu sắc (Ra) Ra80
  Details
 • LG6803GD

  Điện áp (V) 220-240V
  Công suất sản phẩm (W) 3
  Đường kính (mm) 95
  Tổng lượng Quang thông (lm) 210
  Đánh giá tuổi thọ (giờ) 15000
  Đuôi đèn E27
  Độ thể hiện màu sắc (Ra) Ra80
  Details
 • LG6903GD

  Đường kính (mm) 125, 60
  Điện áp (V) 220-240V
  Công suất sản phẩm (W) 3
  Tổng lượng Quang thông (lm) 210
  Đánh giá tuổi thọ (giờ) 15000
  Đuôi đèn E27
  Độ thể hiện màu sắc (Ra) Ra80
  Details
 • LG7003GD

  Điện áp (V) 220-240V
  Công suất sản phẩm (W) 3
  Đường kính (mm) 60
  Tổng lượng Quang thông (lm) 210
  Đánh giá tuổi thọ (giờ) 15000
  Đuôi đèn E27
  Độ thể hiện màu sắc (Ra) Ra80
  Details
 • LG9603dCS

  Điện áp (V) 220-240V
  Công suất sản phẩm (W) 3, 4
  Đường kính (mm) 60
  Tổng lượng Quang thông (lm) 810
  Đánh giá tuổi thọ (giờ) 15000
  Đuôi đèn E27
  Độ thể hiện màu sắc (Ra) Ra80
  Details
 • LG9603CS

  Điện áp (V) 220-240V
  Công suất sản phẩm (W) 4
  Đường kính (mm) 60
  Tổng lượng Quang thông (lm) 810
  Đánh giá tuổi thọ (giờ) 15000
  Đuôi đèn E27
  Độ thể hiện màu sắc (Ra) Ra80
  Details
Đang hiển thị 10 trên tổng số 32