(028) 39.239.007

Tuổi thọ và Bảo trì Lumen

Theo truyền thống, việc đánh giá tuổi thọ một bóng đèn được định nghĩa là một đánh giá trung bình, tính bằng giờ, trong khoảng thời gian cần 50% của một nhóm đèn lớn thất bại (gọi là C50 * theo định nghĩa của IEC 62717). Tuy nhiên, đánh giá này hoàn toàn dựa trên sự sống còn và không tính đến sự mất giá của lumen. Do đó, cần có một cách khác để đo tuổi thọ cho đèn LED, có thể có tuổi thọ cực kỳ dài nhưng độ sáng bị mờ dần trong suốt tuổi thọ của đèn.

asdasda

 

6,000-Hour Lumen Maintenance Thresholds Table from Energy Star
Minimum lumen maintenance
at end of 6,000 hours
(% of initial lumens; -3% tolerance)
Maximum L70 Life
Claim (hours)
86.7% 15,000
89.9% 20,000
91.8% 25,000
93.1% 30,000
94.1% 35,000
94.8% 40,000
95.4% 45,000
95.8% 50,000

Để đo khấu hao lumen, đèn LED được kiểm tra trong điều kiện hoạt động bình thường và sản lượng lumen của đèn được đo tại 6.000 giờ. Phép đo này sau đó được so sánh với đầu ra ban đầu của đèn và khấu hao sản lượng lumen tính toán - xem bảng Energy Star. Điều này sau đó được ngoại suy trên biểu đồ đường cong bảo trì lumen.

Đường cong kết quả cho thấy lượng ánh sáng duy trì ở đầu ra được biểu thị bằng % của đầu ra ban đầu tại bất kỳ thời gian vận hành đã chọn. Dữ liệu này sau đó giúp cho các nhà sản xuất có thể cung cấp tính toán đầu ra lumen tương đối so với tuổi thọ của đèn và, quan trọng là có thể chỉ ra điểm mà tại đó đèn LED sẽ hoạt động ở mức đầu ra không được xem là chất lượng ánh sáng khả thi. Điểm này được gọi là tuổi thọ hữu ích (Lxx cho mô-đun LED) và cho biết thời gian vận hành đã trôi qua mà tại đó một tỷ lệ % bảo dưỡng lumen được chỉ định đạt được - điều này được biểu thị bằng giờ. Để minh họa điều này, nếu mô-đun LED có tuổi thọ theo cách tính L70 (B10 **) ở mức 40.000 giờ, (B10 có nghĩa là chỉ 10% đèn LED không hoạt động được ở mức 70% lượng ánh sáng duy trì), sau 40.000 giờ vận hành đầu ra lumen sẽ vẫn duy trì ở mức 70% lượng ánh sáng ban đầu của nó với ít nhất phải có 90% đèn LED vẫn hoạt động bình thường.

MEGAMAN® trích dẫn số L70 này cho tất cả các sản phẩm LED là thời gian dự kiến khi được sử dụng trong điều kiện bình thường và mở cho thiết bị để duy trì được 70% lumen và thời gian sử dụng hữu ích. MEGAMAN® cũng kiểm tra tất cả các đèn LED trong điều kiện khắc nghiệt nhất, ví dụ để mô phỏng việc sử dụng trong các đồ đạc kín, và tính toán một cuộc sống hữu ích kết hợp bao gồm cả các hỏng hóc đột ngột, cả điều này và vòng đời L70 được trích dẫn.

MEGAMAN® có chương trình liên tục cho thử nghiệm kiểm tra tuổi thọ của đèn LED chuyên nghiệp. Các phép đo lượng lumen được thực hiện thường xuyên để xác minh các dự đoán về bảo trì và tuổi thọ lumen. Vì lý do này, yêu cầu về tuổi thọ có thể sẽ thay đổi và nên tham chiếu trên website để biết thông tin mới nhất. IEC 62612 & 62717 được xuất bản trong năm 2014 sẽ trải qua giai đoạn thực hiện và một số định nghĩa và tuyên bố sẽ thay đổi khi tất cả các quốc gia đều thành công. (www.megaman.cc)

 

 

* C cho biết lỗi trầm trọng, không có đầu ra ánh sáng
** B cho biết tham số bị lỗi, đầu ra dưới định mức cho phép