(028) 39.239.007
Có sẵn trong các tùy chọn dòng điện không đổi và điện áp không đổi, Bộ chuyển đổi LED của MEGAMAN® được thiết kế để tối ưu hóa hiệu suất của LED phản quang.

Bộ chuyển nguồn dùng cho bóng LED

LD0424x1v-C700

Model No: 244ZSONX
Công suất tối đa (W): 28
Nguồn vào chính (V): 220-240
Dãy điện áp đầu vào (V): 180-260
Dòng điện ra (mA): 700
Chiều rộng (mm): 79

Đọc tiếp

LD0310x1v-C500

Model No: 246ILWIW
Công suất tối đa (W): 16
Nguồn vào chính (V): 120-240
Dãy điện áp đầu vào (V): 120-240
Dòng điện ra (mA): 500
Chiều rộng (mm): 50

Đọc tiếp

LD0217x1v-C500

Model No: 250EONIZ
Công suất tối đa (W): 16
Nguồn vào chính (V): 220-240
Dãy điện áp đầu vào (V): 180-260
Dòng điện ra (mA): 500
Chiều rộng (mm): 55

Đọc tiếp

LD0115x1v-C380

Model No: 248YZTBD
Công suất tối đa (W): 20
Nguồn vào chính (V): 120-240
Dãy điện áp đầu vào (V): 100-240
Dòng điện ra (mA): 380
Chiều rộng (mm): 50

Đọc tiếp

LD0110x1v-C460

Model No: 252LABED
Công suất tối đa (W): 13
Nguồn vào chính (V): 120-240
Dãy điện áp đầu vào (V): 120-240
Dòng điện ra (mA): 460
Chiều rộng (mm): 50

Đọc tiếp

LD0509x1d-C350

Model No: 5709FVXZC
Nguồn vào chính (V): 230
Dãy điện áp đầu vào (V): 220-240
Dòng điện ra (mA): 350
Chiều rộng (mm): 46

Đọc tiếp

LD0512x1d-C500

Model No: 256ZUFRO
Nguồn vào chính (V): 230
Dãy điện áp đầu vào (V): 220-240
Dòng điện ra (mA): 500
Chiều rộng (mm): 46

Đọc tiếp

LD0436x1-C1050

Model No: 258IIIVA
Nguồn vào chính (V): 230
Dãy điện áp đầu vào (V): 180-260
Dòng điện ra (mA): 1050
Chiều rộng (mm): 79

Đọc tiếp

LD0424x1-C700

Model No: 260VYFDR
Công suất tối đa (W): 31
Nguồn vào chính (V): 220-240
Dãy điện áp đầu vào (V): 180-260
Dòng điện ra (mA): 700
Chiều rộng (mm): 79

Đọc tiếp

LD0425x1-C700

Model No: 270MWJTJ
Công suất tối đa (W): 31
Nguồn vào chính (V): 230
Dãy điện áp đầu vào (V): 180-260
Dòng điện ra (mA): 700
Chiều rộng (mm): 79

Đọc tiếp

LD0216-K12

Model No: 268GGTZK
Công suất tối đa (W): 19
Nguồn vào chính (V): 220-240
Dãy điện áp đầu vào (V): 180-260
Dòng điện ra (mA): 1380
Chiều rộng (mm): 50

Đọc tiếp

LD0212x1-C350

Model No: 266WXIKL
Công suất tối đa (W): 16
Nguồn vào chính (V): 230
Dãy điện áp đầu vào (V): 180-260
Dòng điện ra (mA): 350
Chiều rộng (mm): 55

Đọc tiếp

LD0217x1-C500

Model No: 264PPUYP
Công suất tối đa (W): 23
Nguồn vào chính (V): 220-240
Dãy điện áp đầu vào (V): 180-260
Dòng điện ra (mA): 500
Chiều rộng (mm): 55

Đọc tiếp

LD0219x1-C500

Model No: 262ELXFZ
Công suất tối đa (W): 22
Nguồn vào chính (V): 230
Dãy điện áp đầu vào (V): 180-260
Dòng điện ra (mA): 500
Chiều rộng (mm): 55

Đọc tiếp

LD0208x1d-C350

Model No: 5711NYRJH
Công suất tối đa (W): 11
Nguồn vào chính (V): 220-240
Dãy điện áp đầu vào (V): 120-260
Dòng điện ra (mA): 350
Chiều rộng (mm): 45

Đọc tiếp

LD0214x1d-C350

Model No: 272JDPQY
Công suất tối đa (W): 18
Nguồn vào chính (V): 220-240
Dãy điện áp đầu vào (V): 180-260
Dòng điện ra (mA): 350
Chiều rộng (mm): 55

Đọc tiếp

LD0106-K12

Model No: 274DOGWF
Công suất tối đa (W): 8
Nguồn vào chính (V): 220-240
Dãy điện áp đầu vào (V): 180-260
Dòng điện ra (mA): 500
Chiều rộng (mm): 45

Đọc tiếp