(028) 39.239.007

Thành tựu Môi trường


 
Đèn chiếu sáng led Megaman, Đèn rọi led loại điều chỉnh, led công nghệ góc chiếu kép
World Green Organisation's Green Office 2013-14, Hong Kong
Đèn chiếu sáng led Megaman, Đèn rọi led loại điều chỉnh, led công nghệ góc chiếu kép
United Nations Millennium Development Goals (UNMDG), 2013
- Better World Company
Đèn chiếu sáng led Megaman, Đèn rọi led loại điều chỉnh, led công nghệ góc chiếu kép
BATIBOUW 2005, 2009 and 2013, Belgium
- Eco Award
Đèn chiếu sáng led Megaman, Đèn rọi led loại điều chỉnh, led công nghệ góc chiếu kép
ARCHIDEX 2012, Malaysia
- Green New Product Award
Đèn chiếu sáng led Megaman, Đèn rọi led loại điều chỉnh, led công nghệ góc chiếu kép
Capital Outstanding Green Excellence Awards 2010, Hong Kong
Đèn chiếu sáng led Megaman, Đèn rọi led loại điều chỉnh, led công nghệ góc chiếu kép
Hong Kong Green Awards 2010, Bronze
Đèn chiếu sáng led Megaman, Đèn rọi led loại điều chỉnh, led công nghệ góc chiếu kép
U Green Awards 2009, Hong Kong
- Electrical Appliances
Đèn chiếu sáng led Megaman, Đèn rọi led loại điều chỉnh, led công nghệ góc chiếu kép
The Best for Home Awards 2009, Hong Kong
- The Green Brand
Đèn chiếu sáng led Megaman, Đèn rọi led loại điều chỉnh, led công nghệ góc chiếu kép
Sustainable Building Services Awards 2008
- Green Product of the Year
Đèn chiếu sáng led Megaman, Đèn rọi led loại điều chỉnh, led công nghệ góc chiếu kép
Eco-products Award 2007, Hong Kong
Đèn chiếu sáng led Megaman, Đèn rọi led loại điều chỉnh, led công nghệ góc chiếu kép
Eco-Products Gold Award 2005, 2007
- Eco-Products Silver Award 2007
Đèn chiếu sáng led Megaman, Đèn rọi led loại điều chỉnh, led công nghệ góc chiếu kép
Listed in Singapore Green Labelling Scheme (SGLS)
Đèn chiếu sáng led Megaman, Đèn rọi led loại điều chỉnh, led công nghệ góc chiếu kép
Prime Award for Eco-Business 2007
- Prime Eco-Corporate Award
Đèn chiếu sáng led Megaman, Đèn rọi led loại điều chỉnh, led công nghệ góc chiếu kép
Hong Kong Awards for Industries 2005
- Environmental Performance Grand Award
 
 
 

Công nhận Chất lượng


 
Đèn chiếu sáng led Megaman, Đèn rọi led loại điều chỉnh, led công nghệ góc chiếu kép
Golden Palace Award - Best Intelligent & Lighting Brands 2018, China
Đèn chiếu sáng led Megaman, Đèn rọi led loại điều chỉnh, led công nghệ góc chiếu kép
Golden Design Award & Best Lighting Brand Award 2017, China
Đèn chiếu sáng led Megaman, Đèn rọi led loại điều chỉnh, led công nghệ góc chiếu kép
Alighting Award 2016 and 2017, China
Đèn chiếu sáng led Megaman, Đèn rọi led loại điều chỉnh, led công nghệ góc chiếu kép
“Best Buy” in Which? Magazine, 2013 and 2016, United Kingdom
Đèn chiếu sáng led Megaman, Đèn rọi led loại điều chỉnh, led công nghệ góc chiếu kép
LED Classic Bulb Rated “Five-Star” by Consumer Council in Hong Kong, 2015
Đèn chiếu sáng led Megaman, Đèn rọi led loại điều chỉnh, led công nghệ góc chiếu kép
ARCHIDEX 2012 and 2013, Malaysia
- New Product Award
Đèn chiếu sáng led Megaman, Đèn rọi led loại điều chỉnh, led công nghệ góc chiếu kép
Since 2002-2013 regular tested “Good” in various LED and CFL test of Stiftung Warentest (German consumer organisation)
Rated “The BEST Dimmable LED Classic” by Dutch Consumer Test, 2013
Đèn chiếu sáng led Megaman, Đèn rọi led loại điều chỉnh, led công nghệ góc chiếu kép
“Best Value for Money” in Lux Magazine, 2013, United Kingdom
Đèn chiếu sáng led Megaman, Đèn rọi led loại điều chỉnh, led công nghệ góc chiếu kép
The Hong Kong International Lighting Products Award 2012
- Best of the Fair Award for “Light Source”
Đèn chiếu sáng led Megaman, Đèn rọi led loại điều chỉnh, led công nghệ góc chiếu kép
HOMEDEC, 2012, Malaysia
- Quality Award
Đèn chiếu sáng led Megaman, Đèn rọi led loại điều chỉnh, led công nghệ góc chiếu kép
Test winner in Choice Magazine “CFL Testing” in Aug 2010, Australia
Đèn chiếu sáng led Megaman, Đèn rọi led loại điều chỉnh, led công nghệ góc chiếu kép
Rated “Very Good” ÖKO Test, Durability of CFL, 2009, Germany
Đèn chiếu sáng led Megaman, Đèn rọi led loại điều chỉnh, led công nghệ góc chiếu kép
Test winner in Guter Rat Magazine "Energy Saving Lamp Testing".
March 2008, Germany
Đèn chiếu sáng led Megaman, Đèn rọi led loại điều chỉnh, led công nghệ góc chiếu kép
VDE Test Report 2004, Germany
- Delivered the “Brightest light” and “Best Price Performance Ratio”
Đèn chiếu sáng led Megaman, Đèn rọi led loại điều chỉnh, led công nghệ góc chiếu kép
Hong Kong Awards for Industry, 2003
- Quality Award
 

Hoàn thành công nghệ


 
Đèn chiếu sáng led Megaman, Đèn rọi led loại điều chỉnh, led công nghệ góc chiếu kép
“Top Innovation of the Year” in diy Magazine, 2015, Germany
Đèn chiếu sáng led Megaman, Đèn rọi led loại điều chỉnh, led công nghệ góc chiếu kép
HomeDEC 2014, Malaysia
- Good Design Award
Đèn chiếu sáng led Megaman, Đèn rọi led loại điều chỉnh, led công nghệ góc chiếu kép
ETOP Innovation Silver Awards, 2009, 2011 and 2013 Netherlands
Đèn chiếu sáng led Megaman, Đèn rọi led loại điều chỉnh, led công nghệ góc chiếu kép
designEX 2008, Australia
- New Product Award
Đèn chiếu sáng led Megaman, Đèn rọi led loại điều chỉnh, led công nghệ góc chiếu kép
LivinLuce and EnerMotive, 2007, Italy
- Innovation & Design Award - Finalist
Đèn chiếu sáng led Megaman, Đèn rọi led loại điều chỉnh, led công nghệ góc chiếu kép
Intel Design Awards, 2005, Italy
- Innovative Award
Đèn chiếu sáng led Megaman, Đèn rọi led loại điều chỉnh, led công nghệ góc chiếu kép
Lighting Design Awards, 2005, United Kingdom
- Winner in Innovations: Light Sources & Electronics Gear
Đèn chiếu sáng led Megaman, Đèn rọi led loại điều chỉnh, led công nghệ góc chiếu kép
Batibouw 2005, 2009 Brussels, Belgium
- Innovation Award
Đèn chiếu sáng led Megaman, Đèn rọi led loại điều chỉnh, led công nghệ góc chiếu kép
Hong Kong Awards for Industry 2004
- Technological Achievement Award
 
 
 
 

Các giải thưởng khác


 
Đèn chiếu sáng led Megaman, Đèn rọi led loại điều chỉnh, led công nghệ góc chiếu kép
Excellent Entrepreneur 2016, China
Đèn chiếu sáng led Megaman, Đèn rọi led loại điều chỉnh, led công nghệ góc chiếu kép
Top 100 LED Companies 2015, China
Đèn chiếu sáng led Megaman, Đèn rọi led loại điều chỉnh, led công nghệ góc chiếu kép
Asia Excellence Award 2013, Singapore
Đèn chiếu sáng led Megaman, Đèn rọi led loại điều chỉnh, led công nghệ góc chiếu kép
Caring Company 2013-17, Hong Kong
Đèn chiếu sáng led Megaman, Đèn rọi led loại điều chỉnh, led công nghệ góc chiếu kép
Caring Company 2008-16, Hong Kong
Đèn chiếu sáng led Megaman, Đèn rọi led loại điều chỉnh, led công nghệ góc chiếu kép
Batibouw 2005, 2009 Brussels, Belgium
- Communication Awards
Đèn chiếu sáng led Megaman, Đèn rọi led loại điều chỉnh, led công nghệ góc chiếu kép
Excellence in Action Awards 2008
- Innovation
Đèn chiếu sáng led Megaman, Đèn rọi led loại điều chỉnh, led công nghệ góc chiếu kép
HKIM Brand-with-a-Conscience Award 2008
- Brand-with-a-Conscience Certificate with Merit
Đèn chiếu sáng led Megaman, Đèn rọi led loại điều chỉnh, led công nghệ góc chiếu kép
Hong Kong Superbrands 2005/06
Đèn chiếu sáng led Megaman, Đèn rọi led loại điều chỉnh, led công nghệ góc chiếu kép
Marketing Excellence Awards in 2004, Philippines
- National Awards for the Most Outstanding Marketing Performance in Energy-Saving Lighting Solution