(028) 39.239.007

Đèn chiếu sáng có nhiều sự lựa chọn loại đơn, đôi và ba bóng

Đèn chiếu sáng ZEKI của MEGAMAN® có nhiều sự lựa chọn loại đơn, đôi và ba bóng mang đến thiết kế linh hoạt và mở rộng nhiều sự lựa chọn, kèm theo khả năng đa dạng góc chiếu và nhiệt độ màu. Điều này có nghĩa là bạn có thể được hoàn thiện những mục tiêu chiếu sáng khác nhau chỉ với một thiết bị.

Filter

Lọc sản phẩm:

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn!

 • F55752RC

  Sử dụng với bóng:   Led THx Module (50)
  Góc nghiêng (°):   19
  Chiều dài (mm):   89
  Chiều rộng (mm):   89
  Chiều cao (mm):   90
  Tiêu chuẩn bảo vệ:   IP23
  Khoét lỗ (mm):   L83 x W83
  Chi tiết
 • F55852RC

  Sử dụng với bóng:   Led THx Module (50)
  Góc nghiêng (°):   19
  Chiều dài (mm):   165
  Chiều rộng (mm):   89
  Chiều cao (mm):   90
  Tiêu chuẩn bảo vệ:   IP23
  Khoét lỗ (mm):   L159 x W83
  Chi tiết
 • F55952RC

  Sử dụng với bóng:   Led THx Module (50)
  Góc nghiêng (°):   19
  Chiều dài (mm):   242
  Chiều rộng (mm):   89
  Chiều cao (mm):   90
  Tiêu chuẩn bảo vệ:   IP23
  Khoét lỗ (mm):   L236 x W83
  Chi tiết
 • F56353RC

  Sử dụng với bóng:   Led THx Module (111)
  Góc nghiêng (°):   30
  Chiều dài (mm):   176
  Chiều rộng (mm):   176
  Chiều cao (mm):   101
  Tiêu chuẩn bảo vệ:   IP23
  Khoét lỗ (mm):   L160 x W160
  Chi tiết
 • F56453RC

  Sử dụng với bóng:   Led THx Module (111)
  Góc nghiêng (°):   30
  Chiều dài (mm):   322
  Chiều rộng (mm):   176
  Chiều cao (mm):   101
  Tiêu chuẩn bảo vệ:   IP23
  Khoét lỗ (mm):   L306 x W160
  Chi tiết
 • F56553RC

  Sử dụng với bóng:   Led THx Module (111)
  Góc nghiêng (°):   30
  Chiều dài (mm):   467
  Chiều rộng (mm):   176
  Chiều cao (mm):   101
  Tiêu chuẩn bảo vệ:   IP23
  Khoét lỗ (mm):   L452 x W160
  Chi tiết