(028) 39.239.007

Bộ đèn LED trong nhà

Đèn chiếu sáng thông thường lãng phí rất nhiều năng lượng được tiêu tán dưới dạng nhiệt thay vì ánh sáng. Đèn LED trong nhà tạo ra ánh sáng bằng một đi-ốt thay vì nguồn nhiên liệu, do đó chi phí chạy ít hơn và yêu cầu ít năng lượng hơn, là đèn LED tiết kiệm điện nhất hiện nay. Hiệu quả cao hơn đi đôi với chi phí sửa chữa thấp hơn mỗi tháng, đó là một lợi ích nhất định.
Công nghệ chiếu sáng LED cũng kéo dài tuổi thọ gấp bốn đến bốn mươi lần so với chiếu sáng thông thường. Điều này có nghĩa là ít thay thế hơn, do đó tiết kiệm vật liệu và lao động hơn.

Bộ lọc