(028) 39.239.007

F26400RC-d


     Bảng thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm: 1322WMRXQ

F26400RC-d

Thông số sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Kích thước

Lưu ý
Có khả năng điều chỉnh ánh sáng nhuyễn từ 100% xuống 10% khi hoạt động với hầu hết các bộ điều chỉnh độ sáng thông thường. Vui lòng tham khảo danh sách điều chỉnh độ sáng tương thích tại www.megaman.com.vn/nguon-thong-tin để biết thêm chi tiết.

Sản phẩm cùng loại