(028) 39.239.007

F51300SM-r


     Bảng thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm: 758PDWDD

F51300SM-r

Thông số sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Kích thước

Lưu ý
Sản phẩm này với đuôi SV25 sẽ có thêm thiết bị cảm ứng

Sản phẩm cùng loại