(028) 39.239.007

THx Module (111)

Led THx Module (111) một sự thay thế hoàn hảo cho bóng đèn Halogen MR16, PAR16 và AR111