(028) 39.239.007
asdasd
 
 

Báo cáo phát triển bền vững của Neonlite

 

Chúng tôi vui mừng giới thiệu Báo cáo Bền vững của chúng tôi như là một minh chứng cho cam kết của chúng tôi đối với sự phát triển bền vững của việc kinh doanh của chúng tôi nói riêng và cộng đồng nói chung. Báo cáo này cũng đóng vai trò như một nền tảng để thúc đẩy và tạo điều kiện đối thoại với các bên liên quan của chúng tôi về hiệu năng bền vững của chúng tôi trong các khía cạnh về kinh tế, môi trường và xã hội.