Filter

Filter by:

Đuôi đèn
Điện áp (V)
Hệ số công suất (λ)
Dòng điện chính (A)
Công suất sản phẩm (W)
3 100
Trọng lượng (g)
10 20

Let Us Help!

 • LG4105.5CS-2400K

  Đuôi đèn E27
  Công suất sản phẩm (W) 5.5
  Độ thể hiện màu sắc (Ra) Ra80
  Tổng lượng Quang thông (lm) 380
  Điện áp (V) 220-240V
  Đường kính (mm) 55
  Tuổi thọ (giờ) 25000
  Details
 • LG4106dCS-2400K

  Đuôi đèn E27
  Công suất sản phẩm (W) 6
  Độ thể hiện màu sắc (Ra) Ra80
  Tổng lượng Quang thông (lm) 380
  Điện áp (V) 220-240V
  Đường kính (mm) 55
  Tuổi thọ (giờ) 25000
  Details
 • LG4003.5dCS-2400K

  Đuôi đèn E27
  Công suất sản phẩm (W) 3.5
  Độ thể hiện màu sắc (Ra) Ra80
  Tổng lượng Quang thông (lm) 210
  Điện áp (V) 220-240V
  Đường kính (mm) 45
  Tuổi thọ (giờ) 25000
  Details
 • LG3903CS-2400K

  Đuôi đèn E14
  Công suất sản phẩm (W) 3
  Độ thể hiện màu sắc (Ra) Ra80
  Tổng lượng Quang thông (lm) 210
  Điện áp (V) 220-240V
  Đường kính (mm) 45
  Tuổi thọ (giờ) 25000
  Details
 • LG3308dCSv2-2400K

  Đuôi đèn E27
  Công suất sản phẩm (W) 8
  Độ thể hiện màu sắc (Ra) Ra80
  Tổng lượng Quang thông (lm) 345
  Điện áp (V) 220-240V
  Đường kính (mm) 60
  Tuổi thọ (giờ) 25000
  Details
 • LG2603.5-2400K

  Đuôi đèn E14
  Công suất sản phẩm (W) 3.5
  Độ thể hiện màu sắc (Ra) Ra80
  Tổng lượng Quang thông (lm) 210
  Điện áp (V) 220-240V
  Đường kính (mm) 45
  Tuổi thọ (giờ) 15000
  Details
 • LG2603.5d-2400K

  Đuôi đèn E27
  Công suất sản phẩm (W) 5
  Độ thể hiện màu sắc (Ra) Ra80
  Tổng lượng Quang thông (lm) 210
  Điện áp (V) 220-240V
  Đường kính (mm) 45
  Tuổi thọ (giờ) 25000
  Details
 • LU0303d-2400K

  Đuôi đèn GU9
  Công suất sản phẩm (W) 3
  Độ thể hiện màu sắc (Ra) Ra80
  Tổng lượng Quang thông (lm) 190
  Điện áp (V) 220-240V
  Đường kính (mm) 19
  Tuổi thọ (giờ) 15000
  Details