(028) 39.239.007

THx Module (50)

Led THx Module (50) một sự thay thế hoàn hảo cho bóng đèn Halogen MR16 và PAR16.