Một giải pháp lý tưởng cho ánh sáng trưng bày liên tục

Được bao bọc bởi một bộ khuếch tán, LED Strip của MEGAMAN® loại bỏ ánh sáng chói bằng cách biến các điểm nóng thành nguồn sáng dễ chịu, hoàn hảo cho ánh sáng hắt và các ứng dụng chiếu sáng tuyến tính.

LED Strip mang đến ánh sáng đồng đều liền mạch, và có sẵn nhiều lựa chọn độ dài từ 310 mm đến 1.810 mm. Nó là một giải pháp lý tưởng cho một loạt các ứng dụng, từ ánh sáng trưng bày đến dùng làm đèn hắt để chiếu sáng liên tục.

Filter

Filter by:

Dòng điện chính (A)
Đuôi đèn
Hệ số công suất (λ)
Điện áp (V)
Trọng lượng (g)
10 20
Công suất sản phẩm (W)
3 100

Let Us Help!

 • ST0118

  Công suất sản phẩm (W) 4
  Chiều cao (mm) 7
  Tổng lượng Quang thông (lm) 400
  Đánh giá tuổi thọ (giờ) 25000
  Điện áp (V) DC 24V
  Độ thể hiện màu sắc (Ra) Ra85
  Details
 • ST0115

  Công suất sản phẩm (W) 4
  Chiều cao (mm) 7
  Tổng lượng Quang thông (lm) 400
  Đánh giá tuổi thọ (giờ) 25000
  Điện áp (V) DC 24V
  Độ thể hiện màu sắc (Ra) Ra85
  Details
 • ST0112

  Công suất sản phẩm (W) 4
  Chiều cao (mm) 7
  Tổng lượng Quang thông (lm) 400
  Đánh giá tuổi thọ (giờ) 25000
  Điện áp (V) DC 24V
  Độ thể hiện màu sắc (Ra) Ra85
  Details
 • ST0109

  Công suất sản phẩm (W) 4
  Chiều cao (mm) 7
  Tổng lượng Quang thông (lm) 400
  Đánh giá tuổi thọ (giờ) 25000
  Điện áp (V) DC 24V
  Độ thể hiện màu sắc (Ra) Ra85
  Details
 • ST0106

  Công suất sản phẩm (W) 4
  Chiều cao (mm) 7
  Tổng lượng Quang thông (lm) 400
  Đánh giá tuổi thọ (giờ) 25000
  Điện áp (V) DC 24V
  Độ thể hiện màu sắc (Ra) Ra85
  Details
 • ST0103

  Công suất sản phẩm (W) 4
  Chiều cao (mm) 7
  Tổng lượng Quang thông (lm) 400
  Đánh giá tuổi thọ (giờ) 25000
  Điện áp (V) DC 24V
  Độ thể hiện màu sắc (Ra) Ra85
  Details
 • EX0305

  Công suất sản phẩm (W) 5
  Chiều cao (mm) 7
  Tổng lượng Quang thông (lm) 400
  Đánh giá tuổi thọ (giờ) 25000
  Điện áp (V) DC 24V
  Độ thể hiện màu sắc (Ra) Ra80
  Details
 • EX0405

  Công suất sản phẩm (W) 5
  Chiều cao (mm) 7
  Tổng lượng Quang thông (lm) 400
  Đánh giá tuổi thọ (giờ) 25000
  Điện áp (V) DC 24V
  Độ thể hiện màu sắc (Ra) Ra80
  Details