(028) 39.239.007

MIZADA MEN

Vị trí: Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam MOSAIC


 
 

 

 

 

 

Khách hàng chia sẻ trải nghiệm khi sử dụng đèn LED MEGAMAN®


Các sản phẩm được sử dụng:

  • Choá đèn chiếu điểm MOSAIC F11517TA
  • Bóng LED PAR16 LR5906Dhr-75H24D
  • Bộ đèn LED Âm trần ECONOMIC F55400RC
  • Bóng LED PAR16 LR4605.5dDG-WFL
  • Choá đèn LED MAX L0302RC