(028) 39.239.007
Tất cả sản phẩm
Tất cả sản phẩm
Tất cả sản phẩm

Chiếu sáng thông minh. Cuộc sống thông minh

Công nghệ chiếu sáng thông minh INGENIUM®
mang lại kiểm soát ánh sáng hoàn hảo.
Dễ sử dụng, dễ cài đặt và khả năng
mở rộng vô tận khiến cho INGENIUM®
hoàn hảo với các ứng dụng.
adasda
Tìm hiểu thêm

Danh mục dự án

Apinara

  • ALTO

  • Croke Park

Danh mục dự án

Apinara

Bài viết gần đây trên mạng xã hội