Giải pháp chiếu sáng sinh học thay thế cho bóng đèn Halogen G9

Đèn LED G9 có cấu hình nhỏ gọn, tinh tế. Nó giải quyết triệt để các vấn đề tiết kiệm năng lượng, hay đèn quá nóng dẫn đến cháy đèn ở bóng Halogen G9.

Filter

Voltage (V): 220-240V

Filter by:

Dòng điện chính (A)
Đuôi đèn
Hệ số công suất (λ)
Điện áp (V)
Trọng lượng (g)
10 20
Công suất sản phẩm (W)
3 100

Let Us Help!

 • LU200035/dm-OPv00

  Công suất sản phẩm (W) 3.5
  Đường kính (mm) 18
  Điện áp (V) 220-240V
  Tổng lượng Quang thông (lm) 300
  Đánh giá tuổi thọ (giờ) 25000
  Đuôi đèn GU9
  Độ thể hiện màu sắc (Ra) Ra80
  Details
 • LU200035-OPv00

  Công suất sản phẩm (W) 3.5
  Đường kính (mm) 18
  Điện áp (V) 220-240V
  Tổng lượng Quang thông (lm) 300
  Đánh giá tuổi thọ (giờ) 15000
  Đuôi đèn GU9
  Độ thể hiện màu sắc (Ra) Ra80
  Details
 • LU0303d

  Công suất sản phẩm (W) 3.5
  Đường kính (mm) 18
  Điện áp (V) 220-240V
  Tổng lượng Quang thông (lm) 300
  Đánh giá tuổi thọ (giờ) 15000
  Đuôi đèn GU9
  Độ thể hiện màu sắc (Ra) Ra80
  Details
 • LU0702

  Đường kính (mm) 18
  Công suất sản phẩm (W) 2, 3.5
  Điện áp (V) 220-240V
  Tổng lượng Quang thông (lm) 180
  Đánh giá tuổi thọ (giờ) 15000
  Đuôi đèn GU9
  Độ thể hiện màu sắc (Ra) Ra80
  Details
 • LU0502.4

  Đường kính (mm) 19
  Tổng lượng Quang thông (lm) 190
  Đánh giá tuổi thọ (giờ) 15000
  Công suất sản phẩm (W) 2.4, 3.5
  Điện áp (V) 220-240V
  Đuôi đèn GU9
  Độ thể hiện màu sắc (Ra) Ra80
  Details
 • LU0403

  Công suất sản phẩm (W) 3
  Đường kính (mm) 19
  Tổng lượng Quang thông (lm) 190
  Đánh giá tuổi thọ (giờ) 15000
  Điện áp (V) 220-240V
  Đuôi đèn GU9
  Độ thể hiện màu sắc (Ra) Ra80
  Details
 • LU0303d-2400K

  Công suất sản phẩm (W) 3
  Đường kính (mm) 19
  Tổng lượng Quang thông (lm) 190
  Đánh giá tuổi thọ (giờ) 15000
  Điện áp (V) 220-240V
  Đuôi đèn GU9
  Độ thể hiện màu sắc (Ra) Ra80
  Details
 • LU0202d

  Công suất sản phẩm (W) 2
  Đường kính (mm) 20
  Điện áp (V) 220-240V
  Tổng lượng Quang thông (lm) 100
  Đánh giá tuổi thọ (giờ) 25000
  Đuôi đèn GU9
  Độ thể hiện màu sắc (Ra) Ra80
  Details
 • LU0104d

  Công suất sản phẩm (W) 4
  Đường kính (mm) 19
  Tổng lượng Quang thông (lm) 220
  Điện áp (V) 220-240V
  Đánh giá tuổi thọ (giờ) 25000
  Đuôi đèn GU9
  Độ thể hiện màu sắc (Ra) Ra80
  Details