(028) 39.239.007

Vui lòng tham khảo các lựa chọn sau đây để biết hướng dẫn sử dụng, dimmer tương thích và danh sách máy biến áp halogen. Mỗi quốc gia có thể có sự thay đổi các thông số kỹ thuật của dimmer hay động cơ máy biến áp halogen, vui lòng liên hệ với nhà phân phối địa phương của bạn để biết danh sách các dimmer tương thích và các máy biến áp halogen tương thích trước khi lắp đặt. 
 

Tài liệu chỉ dẫn


Danh sách Dimmer tương thích - CFL


Danh sách Dimmer tương thích - LED (220-240V)


Danh sách Dimmer tương thích - LED (120V)


Danh sách Dimmer tương thích với bộ chuyển đổi LED - LED (12V)


Danh sách Dimmer tương thích với bộ chuyển đổi LED – LED (Dòng điện không đổi)


Danh sách Dimmer và Máy biến áp Halogen tương thích – LED (12V)


Danh sách Biến áp Halogen tương thích – LED (12V)


Danh sách Dimmer tương thích – Bộ đèn (220-240V)


Danh sách Bộ điều khiển đề nghị