(028) 39.239.007

Shangri-La Hotel, Xiamen

Vị trí: Hạ Môn, Trung QuốcG4

hinh

 

 

Nhiều dự án hơn nữa